Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w serwisie swpanel.pl jest: SW Research Sp. z o.o.
  Ul. Irysowa 18c
  02-660 Warszawa

  NIP: 7010357799 KRS: 0000448547

 2. Rejestrując się w serwisie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych osobowych w celach statystycznych, technicznych lub optymalizacji serwisu.
 3. Podany przy rejestracji do Strefy Klienta adres e-mail użytkownika będzie wykorzystywany wyłącznie w celu przesyłania informacji dotyczących konta użytkownika, kwestionariuszy utworzonych na tym koncie, stanu realizowanych projektów i innych informacji przesyłanych na życzenie użytkownika (np. newsletter, zaproszenia do badań).
 4. Dane, inne niż podane przy rejestracji i gromadzone w serwisie ankieteo.pl mają postać danych gromadzonych automatycznie przez systemy informatyczne w związku z wizytą użytkownika na stronach internetowych (m.in. wpisy w logach serwerowych, adresy IP, pliki cookies).
 5. Hasła dostępu do konta podane podczas rejestracji przechowywane są na serwerze Administratora w formie zaszyfrowanej.
 6. Dane osobowe podane podczas rejestracji i logowania oraz przesyłane w trakcie dalszej pracy w serwisie są szyfrowane.
 7. Zaznaczając podczas logowania opcję „Zapamiętaj mnie” serwis ankieteo.pl wykorzystuje tzw. cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika, w celu uproszczenia późniejszego procesu logowania.
 8. Administrator ma dostęp do konta użytkownika oraz wszelkich danych byłych i aktualnych projektów użytkownika.
 9. Za wyjątkiem ww. przypadków Administrator nie udostępnia danych użytkownika osobom trzecim, jednak zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) może udostępnić dane osobowe Użytkownika odpowiednim organom państwa.
 10. Użytkownicy mają prawo do modyfikacji swoich danych oraz usunięcia konta w każdym momencie. W celu usunięcia konta należy zalogować się na swoje konto, wejść w edycję profilu kliknąć „Usunięcie konta” i potwierdzić tę czynność.
 11. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 12. Respondent wypełniając ankietę umieszczoną w serwisie ankieteo.pl udziela zgody na wykorzystanie swoich odpowiedzi na potrzeby autora lub autorów ankiety.