Baza Ankiet

Baza ankiet - do czego służy?

Baza ankiet to miejsce, w którym możesz umieścić utworzoną w systemie Ankieto ankietę i realizować wywiady na zarejestrowanych panelistach, którzy z niej korzystają.

Bazy ankiet znajdują się na serwisach www.swpanel.pl/baza-ankiet oraz www.studentswatch.pl/baza-ankiet.

należących do agencji badawczej SW Research.

Jak umieścić ankietę w bazie ankiet?
Gdy utworzysz/zapiszesz edytowany projekt zobaczysz Listę Projektów:

Kliknij na obrazek aby powiększyć

Projekt jest jeszcze nieaktywny (1) i nie jest dopuszczony do bazy ankiet - szary status (2) Aby szybko rozpocząć zbieranie danych skorzystaj z "Szybkiej edycji" ankiety.

Kliknij na EDYCJA ANKIETY i zmień poniższe ustawienia:
Kliknij na obrazek aby powiększyć


1) Status ankiety na zbieranie danych (1)

2) Datę startu i zakończenia (2 i 3). Jeśli data startu będzie w przyszłości lub data zakończenia w przeszłości, ankieta będzie nieaktywna.

3) Wybierz grupę docelową na (...) + umieszczenie w bazie ankiet. W przypadku wybrania opcji: Ankieta dla zarejestrowanych w panelu internetowym - ankieta jest dostępna tylko dla osób zarejestrowanych w panelu internetowym. W przypadku wybrania opcji (...) + umieszczenie w bazie ankiet - ankieta pojawia się w bazie ankiet.

4) Wskaż, czy osoby trzecie mogą mieć dostęp do wyników w formie wykresów (opcjonalnie)

5) Wskaż, czy ankieta ma być poddana ocenie przez respondentów (opcjonalnie) - patrz niżej

Ocenianie ankiety

Możesz przeznaczyć swoją ankietę do oceny przez panelistów. Ocenianie ankiety odbywa się na ekranie podziękowania po jej zakończenia. Każdy panelista może ocenić ankietę tylko jeden raz. Ocena odbywa się na skali 1-10, gdzie 1 to najgorsza a 10 najleposza ocena Twojej ankiety.

Przepisanie punktów za średnią ocenę ankiety od respondentów następuje, gdy min. 10% wypełniających ją oceni. Ankietę utworzoną z planu Free ocenić musi 10 osób, Basic - 50 osób, Premium - 100 osób.

TOP ankiety

Możesz skierować swoją ankietę do konkursu TOP Ankiety i poddać ją ocenie innych uczestników panelu. Co miesiąc 10 najlepszych ankiet otrzymuje atrakcyjne nagrody.

Aby to zrobić - Kliknij w opcję - dołączenia Ankiety do Konkursu Top Ankiety.
Więcej informacji o konkursie znajdziesz TUTAJ

Punkty za maksymalne wypełnienie ankiety
Jeśli Twoją ankietę wypełni maksymalna możliwa liczba respondentów, otrzymasz dodatkowy SocialPoint.

Maksymalna liczba wywiadów zależy od Twojego planu. Informację o tym ile osób musi maksymalnie wypełnić Twoją ankietę znajdziesz w Liście Projektów.
Moderacja i umieszczanie ankiet przez administratora
Każda ankieta przeznaczona do moderacji musi spełniać kilka warunków:1. Poprawne ustawienie statusu:
Projekt musi być aktywny (status zielony) = aktualny czas jej trwania znajduje się pomiędzy datą startu a zakończenia. Jeśli nie wiesz czy ankieta jest aktywna - kliknij na jej link i wypełnij ją bez logowania.
Ankieta musi mieć ustawioną grupę docelową na + umieszczneie w bazie ankiet.
Administrator sprawdza TYLKO ankiety, które są przeznaczone do umieszczenia w bazie ankiet.

2. Ankieta musi być możliwa do wypełnienia: ustawienia pytań, filtrów muszą umożliwiać jej wypełnienie w całości, aż do ekranu podziękowania za jej wypełnienie.
Przykład: odrzucona zostanie ankieta, która wymusza wybranie wszystkich odpowiedzi w pytaniu wielokrotnego wyboru.

3. Ankieta nie może zawierać wyraźnych wizualnych błędów (wynikających bądź z błędu systemu bądź z błędu ustawień). W przypadku błędów systemu moderator może skorygować ustawienia wizualne ankiety bez konsultacji z twórcą ankiety

4. Ankieta nie może zawierać rażących błędów ortograficznych lub składniowych oraz pustych pytań, szczególnie: Uzupełnij treść pytania

5. Ankieta nie może naruszać praw osób trzecich i dobrych obyczajów.

6. Ankieta nie może dotyczyć tematyki serwisów konkurencyjnych np. podobnych do studentswatch / swpanel

7. Ankieta nie może reklamować produkty lub usługi.

8. Ankieta musi zawierać co najmniej jedno pytanie nie będące pytaniem metryczkowym, o socjodemografię tj. wiek, płeć, dochód, miejsce zamieszkania itd. lub tylko zawierać pytania z gotowych wzorówProsimy o testowanie ankiet przed przekazaniem ich do moderacji.

Moderacja trwa do ok 6 h roboczych.

Wszystkie powyższe uwagi dotyczą także projektów Premium i są niezależne od posiadanego Planu.

Otrzymywanie punktów za wypełnienie ankiet przez respondentów
Ankiety umieszczone w bazie ankiet są punktowane dla respondentów zależnie od posiadanego przez twórcę ankiety planu.

Jeśli posiadasz pakiet Free - Twoi respondenci otrzymają 1 SocialPoint; Basic = 3 SP, Premium = 5 SP, Biznes = 7 SP, Enterprise = 10 SP. Jeśli posiadasz wyróżnienie projektu w wersji akademickiej - Twoi respondenci otrzymają 5 punktów SocialPoints. Punkty te są wyświetlane przy każdym projekcie umieszczonym w bazie ankiet.
Dlaczego moja ankieta nie została umieszczona w bazie ankiet?
Najczęstsze przyczyny:
- Ankieta nie została ustawiona poprawnie. Sprawdź czy ankieta jest aktywna i przeznaczona do dodania do bazy ankiet
- Ankieta ma datę startu ustawioną na ponad 3 tyg. wstećz. Zmień datę startu ankiety na aktualny dzień.
- Ankieta zawiera rażące błędy
- Ankieta jest skopiowana lub spamuje bazę ankiet (w bazie znajduje się co najmniej jedna bardzo podobna ankieta o danej tematyce

Komunikaty od administratora

Jesli Twoja ankieta nie została dopuszczona do bazy ankiet, możesz sprawdzić tego przyczynę poprzez najechanie na status umieszczenia ankiety w bazie ankiet (czerwona kropka).

Administrator może niedopuścić ankiety do publikacji bez podania przyczyny