Zarządzanie projektami

System zarządzania - wprowadzenie

Ankieteo oferuje kompleksową obsługę i zarządzanie projektem badawczym przez jedną osobę lub przez wielu współpracowników. Umożliwia to prowadzenie nawet największych projektów realizowanych w kilku krajach przez wiele osób równocześnie. System zarządzania został zaprojektowany by:
1) maksymalnie uprościć zarządzanie projektem przez jedną lub wiele osób
2) uniemożliwić naruszenie struktury bazy danych w trakcie realizacji badania przy zachowaniu maksymalnej elastyczności dokonywanych zmian w trakcie i po ankiecie przez wielu współpracowników
3) kontrolować wszelkie zmiany dokonywane przez współpracowników (historia zmian)
4) przydzielać różne typy uprawnień współpracownikom od testera do project managera
5) ułatwić współpracę z klientem - podgląd stanu realizacji, wybranych wyników, raportów

Interfejs Strefy Klienta/Strefy Badacza

Opis wyróżnionych na zdjęciu elementów interfejsu:


1) Posiadana ilość kredytów 3S, umożliwiająca realizację wywiadów na panelu SW Panel / StudentsWatch.pl. Kliknij na "Kredyty" aby kupić nowe kredyty
2) Liczba współpracowników - wskazuje liczbę osób, które posiadają uprawnienia do konta. Wybierz aby otworzyć przegląd współpracowników (opcja dostępna tylko dla administratora)
3) Plan - aktualnie posiadany plan systemu Ankieteo. Wybierz aby zmienić pplan na inny
4) Przełącznik wersji językowej systemu Ankieteo (nie dotyczy ankiet). Wybierz aby zmienić język Ankieteo.
5) Ustawienia podstawowe - Twoje dane podstawowe (imię, nazwisko, firma, branża, odbiór kodów promocyjnych)
6) Serwery pocztowe - Ustawienia Twoich serwerów pocztowych. Dotyczy tylko wysyłki z baz respondentów. Więcej na temat ustawień serwerów
7) Użytkonicy w grupie - lista współpracowników, dodawanie współpracowników.
8) Nowy, pusty projekt - Wybierz jeśli chcesz utworzyć nowy, pusty projekt. Zobacz jak się tworzy nowy projekt
9) Nowy projekt na podstawie szablonu - Wybierz jeśli chcesz utworzyć nowy projekt na bazie gotowego przykładu. Lista gotowych szablonów jest stale poszerzana!
10) Biblioteka multimediów - Wybierz aby dodać lub edytować istniejące zdjęcia, filmy lub inne pliki. Biblioteka jest także dostępna z poziomu Wizarda Więcej na temat biblioteki multimediów
11) SW Research Academy - kanał szkoleniowy YouTube z Ankieteo i 3S System
12) Filtruj wg. klientów - umożliwia filtrowanie przeglądu projektów według wybranego klienta (opcja dostępna tylko dla wersji biznesowych)
13) Status ankiety i szybka zmiana ustawień ankiety - umożliwia zmianę podstawowych ustawień ankiety. Kliknij na flagę: Ankieta zamknięta (nieaktywna) aby zmienić ustawienia
14) Link - umożliwia podgląd ankiety. Skopiowany link możesz wysłać swoim respondentom
15) Przydzielanie uprawnień do projektu Przydziel uprawnienia do projektu - umożliwia nadanie praw dla istniejących współpracowników lub dla nowego współpracownika.
16) Edycja projektu edytuj projekt (nieaktywna) lub edytuj projekt (aktywna) z poziomu Wizarda. Opcja dostępna tylko gdy ankieta ma status Ankieta w przygotowaniu.
17) Ustawienia glogalne projektu Zobacz szczegóły projektu. Więcej na temat ustawień w Ustawieniach Projektu
18) Statystyki realizacji projektu Zobacz statystyki realizacji. Więcej na temat statystyk
19) Eksport danych eksportuj wyniki do pliku Więcej na temat eksportu danych
20) Kopiowanie ankiety kopiuj projekt
21) Przegląd wyników - tabele przegląd wyników Więcej na temat przeglądu tabelarycznego
22) Usuwanie bazy wyników projektu
23) Usuwanie projektu usuń projekt
24) Liczba projektów prezentowanych w tabeli
25) Przewijanie i odświeżanie projektów
26) Statystyki konta


Uwaga - elementy interfejsu mogą różnić się w zależności od posiadanego planu.

Dodawanie i zarządzanie współpracownikami
Dodawanie nowego współpracownika

Aby dodać nowego współpracownika wybieramy znak plusa, podajemy adres email, uprawnienia oraz rolę w grupie badawczej. Opis pełnionych ról znajduje się poniżej. Po dodaniu nowego współpracownika - przyjmuje on status "oczekujący" aż do momentu akceptacji przez niego dołączenia do grupy. Nowy użytkownik otrzymuje wiadomość mailową z instrukcjami oraz listą nadanych mu uprawnień.
Edycja uprawnień i ról współpracowników

Administrator może nadawać i zmieniać uprawnienia w każdym momencie. Wybierz znak zielonego ołówka aby edytować uprawnienia.
Pakiet systemu 3S współpracowników jest taki sam jak plan administratora. Oznacza to, że jeśli plan wygaśnie - tak samo wygaśnie innym współpracownikom

Role i funkcje współpracowników

Każdy nowy współpracownik posiada określoną rolę w grupie badawczej. Pozwala to na ograniczenie uprawnień dla poszczególnych osób oraz skoncentrowanie ich na wybranych zadaniach.

W Ankieteo możemy nadać nastepujące role:Project Manager:
a) tworzenie i edycja nowej ankiety
b) edycja ankiety "w locie". Dowiedz się więcej
c) kopiowanie ankiety
d) eksport wyników
e) przegląd wyników na wykresach i tabelach
f) generowanie raportów PDF
g) wysyłanie zaproszeń do badania
h) usuwanie badania i czyszczenie odpowiedzi
i) analiza danych (tabele krzyżowe)
j) kodowanie i analiza statystyczna
k) nadawanie uprawnień do projektów
l) tworzenie kampanii i zarzadzanie kampaniami realizacji projektu na panelu internetowym

Analityk:
a) przegląd wyników na wykresach i tabelach
b) eksport wyników
c) analiza danych (tabele krzyżowe)
d) kodowanie i analiza statystyczna

Projektant ankiet
a) tworzenie i edycja nowej ankiety
b) edycja ankiety "w locie". Dowiedz się więcej
c) kopiowanie ankiety

Fieldworker
a) wysyłanie zaproszeń do badania

Koder
a) kodowanie

Obserwator
a) przegląd wyników na wykresach i tabelach
b) generowanie raportów PDF

Tester
a) eksport wyników
b) przegląd wyników na tabelach

Każdy współpracownik, który otrzyma uprawnienia do projektu posiada dostęp do podglądu ankiety.

Nadawanie uprawnień do projektów

Administrator konta może nadawać uprawnienia do wszystkich projektów, które zostały stworzone przez niego oraz jego współpracowników. Project Manager może nadawać uprawnienia do projektów, które sam utworzył.


Aby nadać uprawnienia do projektu wybierz ikonę Przydziel uprawnienia do projektu (1) i wybierz współpracownika oraz nadaj mu uprawnienia. Po nadaniu uprawnień otrzymuje on maila z informacją o projekcie a w przeglądzie projektów przy tytule ankiety pojawia się także ikona Przydziel uprawnienia do projektu (2)