Wyniki, statystyki, bazy wyników

Wyniki ankiet - wprowadzenie

Ankieteo umożliwia przegląd wyników, statystyk i eksport baz danych na każdym etapie badania już od 1 zebranej ankiety. Wyniki można przeglądać w trakcie lub po realizacji badania. Baza wyników jest utrzymywana na serwerze przez cały czas istnienia konta użytkownika, o ile użytkownik jej wcześniej nie usunie. Wyniki można przeglądać w formie tabel lub wykresów z poziomu przeglądarki www. Wyniki w formie rozkładów częstości dla poszczególnych respondentów są dostępne do przeglądu z poziomu programu SW Explorer, który jest darmową aplikacją instalowaną na systemie Windows. Ankieteo pozwala także na przeprowadzenie analiz statystycznych w oparciu o tabele krzyżowe a także oblicza miary tendencji centralnych takie jak: średnia, mediana, odchylenie standardowe, wariancja. Wbudowany system raportowania umożliwia szybki eksport wyników w formie wykresów do formatu PDF wraz z własnym opisami do wykresów. Poniżej pokazano miejsca dostępu do wyników z poziomu strefy klienta.


Poszczególne elementy interfejsu umożliwiają kolejno:


1) Przegląd wyników - sprawdzenie wyników z wszystkich projektów bez konieczności przeszukiwania ich na głównej stronie strefy klienta. Każde badanie traktowane jest oddzielnie i wskazuje także procent jego realizacji. Z tego poziomu możliwy jest przegląd wykresów. Do dyspozycji są także wykresy.

2) Przegląd tabel krzyżowych (analiza danych)
3) Kodowanie pytań ze skalą (skalowane, siatka jednokrotnego wyboru, siatka wielokrotnego wyboru), by następnie przeprowadzić analizę statystyczną (4)
4) Wykonanie analizy statystycznej bezpośrednio za pomocą przeglądarki
5) Eksport wyników do formatu Excel lub CSV -> SPSS
6) Szybki przegląd wyników tabelarycznych

Wyniki - tabele

Tabele umożliwiają przegląd częstości oraz obliczanych na ich podstawie wartości procentowych: procent ważny (odnoszący się do danego pytania) oraz procent odnoszący się do całego badania. Przegląda tabelaryczny obejmuje następujące typy pytań: jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, skalowane, otwarte, otwarte wieloodpowiedziowe, siatka pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.
Trwają prace nad dodaniem wszystkich dostępnych typów pytań do przeglądu tabelarycznego.


Wyniki - wykresy

Ankieteo umożliwia prezentację wyników na wykresach kołowych, kolumnowych i w postaci chmury tagów (dla pytań otwartych). Za generowanie wykresów odpowiada Flash, dlatego do ich wyświetlania potrzebny jest Flash Player. Z poziomu przeglądu wykresów możliwe jest dodanie opisu do wykresu: i następnie wygenerowanie raportu Wykresy obejmują przegląd pytań: jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, skalowane, otwarte, otwarte wieloodpowiedziowe, siatka pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Trwają prace nad dodaniem wszystkich dostępnych typów pytań do przeglądu wykresów oraz dodanie wariantu generowania wykresów w oparciu o HTML 5.0

Generowanie raportów

Produktem badań rynku jest raport, w którym podstawowym elementem jest prezentacja wyników i ich opis. Ankieteo umożliwia wygenerowanie raportu wraz z opisem. Aby to zrobić należy kliknąć na ikonę dodawania opisu (1) dodać opis i następnie wygenerować raport w postaci PDF (2)


Opis można wkleić bezpośrednio z WORDA i dodać własne multimedia.

Raport generuje się od kilku do kilkudziesięciu sekund i ma postać dokumentu PDF ze stroną tytułową oraz stroną końcową. Na każdej stronie znajduje się maksymalnie jeden wykres.

Analiza danych - tabele krzyżowe

Tabele krzyżowe służą do sprawdzenia wyników w podgrupach np. ile kobiet i ile mężczyzn otrzymało mandaty drogowe. W zakładce Analiza danych wybierz Twój projekt a następnie 2 pytania, które chcesz ze sobą skrzyżować. Tabele krzyżowe obejmują następujące typy pytań: jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, skalowane, siatka pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, rangowane. W celu większej czytelności tabel - kolory ciemniejsze wskazują większy procent wskazań.


Analiza danych - statystyki (miary tendencji centalnych)

Statystyki umożliwiają analizę podstawowych wartości statystycznych takich jak: średnia, mediana, wariancja i odchylenie standardowe.

Kodowanie pytań ze skalą

Kodowanie ma na celu przypisanie odpowiednich kodów do wartości odpowiedzi (punktów na skali). Każdy badacz ma własny sposób kodowania, dlatego umożliwiamy kodowanie odpowiedzi przed, w trakcie lub po realizacji badania. Aby zakodować odpowiedzi wybieramy pytanie (skalowane, siatkę pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru) i przypisujemy wartości liczbowe. Kody mogą mieć takie same wartości dla kilku odpowiedzi/punktów na skali.


Kodowanie jest wymagane przed przeprowadzeniem analizy statystycznej (poniżej).

Analizy statystyczne

Gdy pytanie zostanie poprawnie zakodowane można przeprowadzić dla niego analizę statystyczną. Statystyki generują się od razu dla wszystkich wierszy w siatkach pytań. Jeśli nie zakodujemy odpowiedzi - wszystkie wartości wyniosą 0 Przykład statystyk dla siatki pytań (kody były ustalone na zdjęciu powyżej), gdzie skala wartości (kodów) wynosiła od 0 do 6:

Kliencki podgląd wyników
W opcjach zmian podglądu i wyników możemy określić czy możliwy jest podgląd realizacjia badania dla naszych klientów lub osób trzecich. W tym celu wybieramy opcję "Udostępnij wyniki innym osobom = TAK", klikamy na "Wybierz pytania do podglądu" (poniżej):


Następnie wybieramy pytania, generujemy link, kopiujemy go i możemy wysłać wybranym osobom.Eksport wyników
Eksport (ikonka eksportuj wyniki do pliku) umożliwia generowanie danych do formatu Excel lub biblioteki CSV i nastepnie do formatu SPSS.

Można wybrać pytania, które chcemy eksportować. Eksport trwa od kilku sekund do kilku minut zależnie od wielkości eksportowanej bazy wyników.

Eksport do formatu SPSS

Procedura eksportu przebiega w oparciu o darmowy program SW Explorer.
Program można pobrać tutaj: Pobierz SW Explorer

Szczegóły dotyczące struktury bazy wyników i kwestii związanych z obróbką danych w SW Explorer i SPSS - prosimy o kontakt z działem analiz SW Research: p.zimolzak(małpa)swresearch.pl

Podgląd i Wyniki

W opcjach zmian podglądu i wyników możemy określić czy możliwy jest podgląd realizacjia badania dla naszych klientów lub osób trzecich. W tym celu wybieramy opcję "Udostępnij wyniki innym osobom = TAK", klikamy na "Wybierz pytania do podglądu" (poniżej):


Następnie wybieramy pytania, generujemy link, kopiujemy go i możemy wysłać wybranym osobom.