Ustawienia projektu

Szybkie ustawienia projektu
Najprostszym sposobem aktywacji ankiety jest skorzystanie z menu szybkich ustawień projektu (1)

Kliknij na obrazek aby powiększyć

Menu umożliwia:

Kliknij na obrazek aby powiększyć


1) Zmianę statusu aktywności ankiety(1): stan edycji, aktywny, nieaktywny

2) Datę startu i zakończenia (2 i 3). Jeśli data startu będzie w przyszłości lub data zakończenia w przeszłości, ankieta będzie nieaktywna.

3) Wybranie grupy docelowej. Wskaż, czy respondent musi być uczestnikiem panelu internetowego (swpanel/studentswatch.pl), czy może być to każda inna osoba. Wskaż, czy chcesz poddać ankietę moderacji i umieścić ją w bazie ankiet (dowiedz się więcej o umieszczaniu ankiet w bazie ankiet na: www.ankieteo.pl/pomoc/baza-ankiet)

4) Dzielenie się wynikami (wykresy) wśród innych uczestników panelu internetowego

5) Poddanie ankiety ocenie przez panelistów (patrz: Dowiedz się więcej o Bazie ankiet )

6) Dodanie notattek / opisu do projektu

Ustawienia podstawowe

Aby wejść do ustawień podstawowych - uruchom Wizarda/Kreator i przejdź do zakładki Ustawienia w lewym menu

Ustawienia podstawowe obejmują:1) nazwę projektu. Jeśli projekt nie ma nadanej nazwy - przypisywana jest mu nazwa: Temat badania. Można dodać kilka takich samych nazw różnym projektom.
2) pokazywanie lub ukrywanie nazwy badania w widoku ankiety na każdej stronie tuż pod nagłówkiem.
3) dodawanie nazwy klienta - pozwala to na proste filtrowanie projektów po nazwie klienta
4) zmienianie adresu URL ankiety na przyjazny link, który przyjmuję postać domena.pl/survey/LINK. Link musi być unikalny.
5) zmianę statusu ankiety adekwatnie jak w przypadku "Szybkich Ustawień".
6) zmiana terminu startu i końca ankiety - adekwatnie jak w przypadku "Szybkich Ustawień"
7) dodawanie mechanizmu przypominania o końcu projektu. Na 24h przed zakończeniem projektu wysyłany jest email informujący o postępie realizacji
8) Szerokość ankiety: od 400 do 1200px. Ustawienia szerokości nie dotyczą wersji mobilnej. Wersja mobilna przyjmuje szerokość całego ekranu - ankieta jest responsywna.

Wygląd ankiety

Wygląd ankiety obejmuje ustawienia dotyczące prezentacji ankiety dla respondenta. Projektowanie ankiety można ograniczyć do ustawień domyślnych, gotowych szablonów, szybkich zmian kolorystycznych klucozwych elementów lub do całościowych zmian wyglądu opartych na edycji włąsnych szablonów. Dla pakietu Enterprise przygotowujemy odrębny plik CSS dla każdego klienta, który staje się jego ustawieniami domyślnymi.


Wizualne projektowanie ankiety w nowym wydaniu

Projektant ankiety to narzędzie stworzone szczególnie dla osób ceniących indywidualny design ankiet. Każdy znajdzie coś dla siebie - od prostych, gotowych przykładów opartych na klasycznych formularzach, po świecące bogactwem barw ankiety zawietające piękne tła i efekty przezroczystości

Projektant ankiety w nawigacji Ankieteo

Aby wejść do projektanta ankiety wybierz ikonę "OKO". Znajdziesz ją w przeglądzie projektów oraz w Wizardzie.Widok projektanta ankiety

Projektant zajmuje cały ekran monitora i prezentuje rzeczywisty podgląd ankiety bez podziały stron, który możemy edytować.

Poszczególne elementy projektanta:

 1. SCENA - czyli wszystko co znajdzie się w ankiecie - obejmuje to co widzimy bez górnego i lewego interfejsu. Pierwszym poziomem sceny jest tło.
 2. FORMULARZ ankiety - drugi poziom ankiety - na nim znajdują się pytania i odpowiedzi. Formularz ankiety może być przezroczysty i tworzyć efekt "pływania" pytań w tle
 3. Ustawianie pytań w jednej kolumnie - wszystkie pytania zostaną wyświetlone jedno pod drugim, bez znaczenia ile ustawiliśmy stron w ankiecie (ustawienie standardowe)
 4. Ustawianie pytań w 2 kolumnach
 5. Ustawianie pytań w 3 kolumnach
 6. Zapisywanie szablonu ankiety (tylko wygląd ankiety) do schowka
 7. Odczytywanie szablonu ankiety ze schowka (tylko wygląd ankiety)
 8. Zapisywanie szablonu ankiety do pliku txt (tylko wygląd ankiety)
 9. Odczytywanie szablonu ankiety z pliku txt (tylko wygląd ankiety)
 10. Lista gotowych szablonów
 11. Zamykanie projektanta ankiety
 12. Podgląd rzeczywisty ankiety z podziałem na strony i bez interfejsu projektanta ankiety
 13. Szerokość ankiety. Standardowa szerokość = 675px
 14. Wybór kroju czcionki ankiety (dotyczy wszystkich elementów ankiety). Standardowa czcionka = ARIAL
 15. Wybór tła ankiety. Standardowe tło = kolor szary.
 16. Ustawienia formularza ankiety - kolor, widoczność (przezroczystość), odległość od lewej i górnej krawędzi ekranu, zaokrąglanie rogów
 17. Ustawienia tytułu ankiety - kolor i wielkość czcionki
 18. Ustawienia pytań - kolor i wielkość czcionki, kolor tła pytań (lub brak tła), zaokrąglanie rogów
 19. Ustawienia odpowiedzi - kolor i wielkość czcionki, kolor tła odpowiedzi, kolor podświetlania :hoover i zaznaczonej odpowiedzi, zaokrąglanie rogów, typ radio/checkbox
 20. Pasek postępu
 21. Umieszczanie ikon serwisów społecznościowych (FB, LinkedIn, Twitter)
 22. Ikona kontaktu z twórcą ankiety
 23. Ustawianie logo (tylko pakiety premium+)
 24. Tekst w nagłówku (tylko pakiety premium+)
 25. Tekst w stopce (tylko pakiety premium+)
 26. Ustawienia nawigacji - pokazywanie/ukrywanie, kolor tła obramowania, podświetlenia, czcionki

Automatyczne ustawienia odległości formularza
Automatyczne ustawienia odległości formularza

Aby zachować ujednolicone umiejscowienie formularza ankiety niezależnie od rozdzielczości i wielkości monitora należy stosować automatyczne ustawianie odległości formularza od lewej i prawej storny. Przykładowe ustawienie poniżej:Projektant ankiety - Tipps & Tricks

 1. Aby móc ustawiać wiele pytań w jednym wierszu - należy usunąć podział stron, który jest między nimi (o ile jest ustawiony)
 2. Nigdy nie ustawiaj formularza ankiety w zbyt dużej odległości od lewej strony, gdyż może być niewidoczny lub wymagać przesuwania ekranu w prawo
 3. Szerokość jednej kolumny nie powinna być mniejsza niż 300px
 4. Testuj wygląd ankiety na różnych przeglądarkach i urządzeniach. Niektóre funkcje ustawień np. przezroczystość nie są obsługiwane przez starsze wersje przeglądarek
 5. Zwiększając wielkość czcionki - zwiększasz automatycznie obszar/tło, które je otacza. Wielkość czcionki odpowiedzi nie powinna być większa niż pytań
 6. Kolory elementów wspomagających tj: nagłówka, stopki, literki powiększania czcionki mają ten sam kolor co tytuł ankiety
 7. Dla przeglądarek Internet Explorer (wszystkie wersje) - nie można zmienić wygląudu radio/checkbox
 8. Mogą istnieć drobne różnice w wyglądzie radio i checkbox zależnie od ich interpretacji przez przeglądarki
 9. Nie zaleca się korzystania z projektanta w trakcie zbierania wywiadów. Zmianę ustawień ankiety zobaczy pierwsza osoba, która wejdzie na ankietę. Osoby, które już są w trakcie wypełniania ankiety - nie zobaczą wprowadzonych zmian
 10. Aby zmiany były widoczne w ankiecie - należy zapisać ustawienia. W trakcie edycji zmiany nie są widoczne dla respondentów
 11. Jeśli nie chcesz, nie musisz korzystać z projektanta ankiet - Twoja ankieta będzie posiadała ustawienia domyślne.

Komunikaty

Komunikaty obejmują wszystkie treści pokazywane respondentom przed lub po ankiecie. Obejmują więc treść kreacji mailowej (widok maila), ekran powitalny, ekran z podziękowaniem, ekrany po odpadnięciu respondenta z badania (ScreenOut). W tym miejscu określamy także akcje realizowane po ankiecie np. przekierowanie na określony adres www.
Wszystkie komunikaty można dodawać za pomocą wbudowanego edytora webowego CKEditor podłączonego do biblioteki multimediów CKFinder. To rozwiązanie pozwala na stworzenie dowolnej kreacji zaproszenia mailowego zawierającego też multimedia lub dłuższe teksty kopiowane z np. WORD-a


Ustawienia komunikatów obejmują:

1) pokazywanie lub ukrywanie treści zaproszenia w ankiecie.
2) dodawanie treści zaproszenia za pomocą edytora webowego CKEditor z dodaną biblioteką multimediów. Poniżej widok edytora:

Powyżej zaznaczono: Opcję wklejania tekstu z WORDA (1), dodawanie prostego stylowania (pogrubianie, kursywa - 2), dodawanie multimediów (3), dodawanie pliku .swf (flash).
Dodawanie multimediów odbywa się za pomocą biblioteki multimediów widocznej poniżej. Na obrazie zaznaczono przycisk do ładowania plików z własnego komputera.


3) określanie akcji wykonywanej po pełnym wypełnieniu ankiety przez respondenta (treść podziękowania, przekierowanie na określony URL, treść podziękowania i przekierowanie na określony URL z jednoczesnym wskazaniem czasu po którym zostanie wykonane przekierowanie:


4) określanie akcji wykonywanej po niepełnym wypełnieniu ankiety przez respondenta - ScreenOut (treść podziękowania, przekierowanie na określony URL, treść podziękowania i przekierowanie na określony URL z jednoczesnym wskazaniem czasu po którym zostanie wykonane przekierowanie
5) tworzenie własnego szablonu zaproszenia mailowego (kreacja emailowa)
Gromadzenie danych

Gromadzenie danych obejmuje wszelkie ustawienia dotyczące zabezpieczeń ankiety, takie jak blokady oparte na adresie IP, ciasteczkach, tokenach, uwierzytelnianiu mailowym, hasłach.


Ustawienia gromadzenia danych obejmują:

1) określanie maksymalnej ilości realizowanych pełnych wywiadów. Wywiady z określonym ScreenOut nie są liczone
2) blokadę wypełniania opartą na cookies
3) blokadę wypełniania opartą na IP
4) określanie grupy docelowej adekwatnie jak w "Szybkich ustawieniach"
5) możliwość przerwania i kontynuacji przerwanej ankiety
6) gromadzenia lub brak gromadzeniatakich informacji jak: adres IP, przeglądarka, OS, geolokalizacja respondenta. Dane te są następnie łączone w programie SW Explorer
7) zapisywanie odcinków czasowych między zaznaczaniem odpowiedzi w ankiecie przez respondenta
8) zabezpieczanie ankiety hasłem (tym samym dla wsyzstkich lub indywidualnym)
9) zabezpieczenie ankiety tokenami. Po wybraniu tej opcji nalezy wygenerować tokeny w zakładce: https://ankieteo.pl/tokens
10) zabezpieczanie ankiety hasłem (tym samym dla wszystkich respondentów lub indywidualnym)
11) dostęp do ankiety ograniczony do konkretnej domeny. Ankieta uruchomi się wyłącznie, gdy zostanie uruchomiona na wskazanej domenieKliknij na obraz aby powiększyć
Historia zmian

Historia prezentuje wszelkie operacje wykonywane na danym projekcie przez wszystkie osoby, które mają do niej dostęp.Realizacja - statystyki

Statystyki ankiety obejmują przegląd takich danych jak:

1) Ilość uruchomień ankiety
2) Liczba pełnych wywiadów (nie liczone są ankiety przerwane oraz po Screen Out)
3) Liczba ankiet zrealizowanych na panelu internetowym oraz poza panelem
4) Ilość nieodebranych zaproszeń (dotyczy wysyłki mailowej)
5) Ilość przerwanych ankiet
6) Ilość ankiet ukończonych na Screen Out
7) Response Rate (liczony jako stosunek ilości wypełnionych ankiet do wszystkich kontaktów z ankietą)
Kliknij na obraz aby powiększyć