WIZARD 4.0. - kreator ankiety

Wizard - wprowadzenie
Podstawowe informacje

Wizard to nowoczesny kreator ankiet służący do generowania skryptu ankiety oraz ustawień projektu. Za jego pomocą można przygotować w pełni funkcjonalną ankietę i tuż po utworzeniu projektu rozpocząć zbieranie danych. Wizard umożliwia stworzenie: struktur pytań i odpowiedzi, logiki przejść między pytaniami, kwot, komunikatów dla respondentów, widoku i kolorystyki ankiety, zabezpieczeń ankiety i innych kluczowych ustawień projektu. Wizard umożliwia rzeczywisty podgląd całej ankiety lub jej fragmentów na dowolnym etapie jej tworzenia. Wizard składa się z 3 integralnych elementów: struktury ankiety, modułu tworzenia i edycji pytań, systemu dodawania filtrów i reguł przejść oraz ustawień projektu.

Aktualna wersja (4.0) Wizarda powstała z połączenia funkcji Wizarda 3.0 oraz Live Edit. Łączy w sobie najlepsze cechy obu narzędzi eliminując błędy poprzednich wersji.

Wizard w wersji 4.0. jest obecnie dostępny w planach Free, Basic, Premium i Biznes
Od czerwca 2017 będzie dostępny w planie Enterprise.

Tworzenie i edycja projektu za pomocą Wizarda
Tworzenie nowego projektu
Wybierz opcje Nowy Projekt z menu lub ikonę PLUS

Edycja projektu - wybierz opcję Kreator

Program umożliwia tworzenie nowego projektu i jego edycję także w trakcie gromadzenia ankiet/wywiadów. Gdy ankieta posiada status edycji lub zamknięcia (poniżej) - wszystkie opcje zmiany ustawień są dostępne.
Ankieta w przygotowaniu
Ankieta Zamknięta
Gdy status ankiety jest ustawiony na gromadzenie danych - część funkcji jest niedostępnych.

Ankieta Zamknięta

Należą do nich:
1) usuwanie pytań i list odpowiedzi
2) kopiowanie pytań
3) dodawanie i podmiana list odpowiedzi / wierszy / kolumn
4) zamiana odpowiedzi miejscami
5) dodawanie pytań z gotowych wzorów i ze schowka

Uwaga - w trakcie realizacji badania należy unikać zmiany statusu ankiety na "w przygotowaniu". Respondenci nie mogą wypełnić takiej ankiety i otrzymują komunikat o nieaktywnym projekcie. W przypadku dokonywania edycji ankiety w trakcie realizacji badania, należy unikać zmiany struktury ankiety - gdyż zebrane dane mogą nie wyeksportować się poprawnie . Przed edycją realizowanej ankiety należy wyeksportować wcześniej zebrane dane.

Tworzenie pierwszego pytania

Po uruchomieniu Wizarda zobaczysz poniższy lub podobny widok:

Kliknij na zaznaczone na czerwono pole lub ikonę po prawej stronie. Pojawi się moduł tworzenia pytania (kliknij na zdjęcie aby powiekszyć):


Aby poprawnie utworzyć pytanie
1) wybierz typ pytania z listy rozwijanej (1)
2) kliknij na obszar treści pytania i wpisz treść swojego pytania (2)
3) dodaj odpowiedzi wpisując je jedna pod drugą (możesz je wkleić np. z Worda) (3)
4) potwierdź dodanie listy odpowiedzi klikając DODAJ (4)
5) określ ustawienia pytania (5) (opcjonalnie)
6) Pytanie zostało utworzone - nie musisz go zapisywać

Tworzenie kolejnych pytań

Kolejne pytania możesz dodać poprzez:
1) kliknięcie ikony Dodawania pytań (ikona plusa) (1)
2) skopiowanie innego pytania (2)
3) kliknięcie ikony dodania kolejnego pytania po wybranym pytaniu (3)
4) dodanie pytania z listy gotowych szablonów pytań (4)
5) dodanie pytania ze schowkaDodawanie i edycja odpowiedzi

Po utworzeniu pierwszych odpowiedzi, możesz je uzupełnić poprzez dodanie kolejnych klikając na (1). Jeden wpisany wiersz odpowiada za jedną odpowiedź.

Możesz także zastąpić odpowiedzi klikając na (2). System zastąpi tyle odpowiedzi ile wierszy dodasz, zaczynając od pierwszej odpowiedzi z Twojej listy. Jesli chcesz zamienić liste odpowiedzi oraz uzupełnić je o kolejne odpowiedzi , najpierw dodaj dodatkowe odpowiedzi (1), a następnie zamień wszystkie odpowiedzi (2).

Aby edytować odpowiedź - kliknij na nią i zmień jej treść oraz wygląd za pomocą edytora tekstowego.

Zamiana odpowiedzi miejscami odbywa się metodą przeciągnij upuść (1) lub przez ikonę zamiany odpowiedzi miejscami (2)

Usuwanie jednej odpowiedzi odbywa się przez kliknięcie ikony (3) i potwierdzenie tej czynnościUsuwanie wielu odpowiedzi można wykonać poprzez zaznaczenie tych odpowiedzi i kliknięcie w ikonę XZamiana pytań miejscami

Pytania można zamieniać miejscami na 2 sposoby w zakładce UKŁAD ANKIETY
1) metodą przeciągnij upuść
2) poprzez ikony zamiany pytań miejscami


(kliknij aby powiększyć)

UWAGA

Zmiany w zakładce UKŁAD ANKIETY nie są zapisywane automatycznie. Po wykonaniu zmian kliknij na: ZAPISZ ZMIANY
Podział stron

Dodawanie podziału stron odbywa się na 3 sposoby:


1) dodanie strony po pytaniu (ikona strzałki w prawo)
2) kliknięcia na ikonę strzałki w prawo i przeciągnięcie jej (drag) we wskazane miejsce między pytaniami
3) dodanie automatycznego podziału na strony w całej ankiecie (ikona A) lub w wybranym bloku pytań lub w wybranym zestawie bloków(kliknij aby powiększyć)

Znaczniki podziału strony możesz przenosić klikając na ikonę ich przenoszenia.


UWAGA

Zmiany w zakładce UKŁAD ANKIETY nie są zapisywane automatycznie. Po wykonaniu zmian kliknij na: ZAPISZ ZMIANY
Bloki Pytań

Bloki pytań to jedno lub kilka pytań umieszczonych w ramach jednej seksji. Bloki pytań umożliwiają:


1) proste pogrupowanie pytań, by łatwiej nimi zarządzać
2) rotowania pytań w obrębie jednego bloku pytań
3) losowanie pytań np. pokazywanie w ankiecie tylko 2 pytań z 5
4) ustalanie odrębnej logiki dla całej grupy pytań (np. zamiast ustawiać logikę do 100 pytań lepiej wykonać logikę do jednego bloku pytań)
5) stosowanie zbiorczych ustawień dla większej grupy pytań np. autostronicownie, zmiana kolejności całej grupy pytań

Każde pytanie musi znajdować się w bloku pytań. Domyślnie Twoje pierwsze pytanie trafia do bloku o nazwie Nowy blok.

Tworzenie bloku pytań


Aby utworzyć blok pytań wejdź do zakładki BLOKI PYTAŃ:

Następnie kliknij na ikonę PLUS w prawym górnym rogu. Pojawi się nowy blok pytań z kolejnym numerem porządkowym:

Klikając na nazwę bloku - możesz nadać dowolną nazwę, najlepiej taką, która dobrze opisuje zawarte w nim pytania.

Dodawanie pytań do nowego bloku


Gdy zostaje utworzony nowy blok pytań, każde kolejno dodane pytanie, które znajdzie się na końcu ankiety, zostanie do niego przypisane.
Jeśli chcesz przenieść pytania do nowego bloku lub przesunąć pytania między blokami - przejdź do zakładki UKŁAD ANKIETY i przenieś pytania do nowego bloku.

Kopiowanie bloku pytań


Opcja kopiowania bloku kopiuje wszystkie pytania, ustawenia bloku z zachowaniem struktury stronicowania. Kopiowanie nie kopiuje ustawionych filtrów od i do pytań.
UWAGA

Zmiany ustawień w zakładce BLOKI PYTAŃ są zapisywane automatycznie.


Filtry / reguły przejść
Ankieteo umożliwia szerokie stosowanie filtrów i reguł przejść. Każdy filtr składa się z warunków i akcji. Warunkiem nazywamy wskazanie w jednym pytaniu kombinacji odpowiedzi wraz z operatorem logicznym (np. I, LUB, co najmniej N wybranych). Akcją nazywamy każde działanie w ankiecie, które ma się zadziać po spełnieniu warunku np. zakończ ankietę, pokaż pytanie, ukryj odpowiedzi w pytaniu.

Tworzenie filtra - ogólnie
Aby utworzyć filtr między dwoma pytaniami wejdź w zakładkę filtry. Wybierz opcję Filtry v2.0 i kliknij w Utwórz Filtr jak niżej.W nowo otwartym menu możesz nadać ustawienia:
1) Nazwy filtru (pole edytowalne)
2) Nazwy bloków warunków (pole edytowalne)
3) Nazwy warunku (pole edytowalne)
4) Wybrać pytanie wa ramach warunku (lista rozwijana)
5) Nadać nazwę akcji i utworzyć akcję (ikona PLUSA)
6) Określić operator między działający między kilkoma warunkami (jeśli jest więcej niż jeden)
7) Zapisać lub anulować zapis filtra

(Kliknij aby powiększyć)


Jak utworzyć prosty filtr?
Najczęściej stosowaną regułą przejść jest filtr pokaż pytanie jeśli respondent zaznaczył odpowiedź.

Aby go utworzyć:
1) wejdź w menu tworzenia filtra
2) następnie nazwij filtr (opcjonalnie) - to znacznie ułatwi zarządzanie szerszą listą filtrów
3) wybierz pytanie filtrujące, tj, od którego ma być utworzony warunek filtra.
4) wskaż odpowiedzi, po zaznaczeniu których warunek ma być aktywowany
5) określ, czy warunek ma być aktywowany po zaznaczeniu czy nie po zaznaczeniu wskazanych przez Ciebie odpowiedzi
Warunek w powyższym ustawieniu brzmi: Jeśli respondent zaznaczy w pytaniu 1 jedną z odpowiedzi 1 lub 2. Warunek zostanie spełniony gdy:
a) respondent zaznaczy odpowiedź 1 lub
b) respondent zaznaczy odpowiedź 2 lub
b) respondent zaznaczy odpowiedzi 1 i 2

Warunek nie zostanie spełniony, gdy respondent nie wybierze którejkolwiek z odpowiedzi 1 lub 2.

6) dodaj akcję (IKONA PLUSA PRZY obszarze AKCJI)
7) nazwij akcję (opcjonalnie)
8) wybierz rodzaj akcji (pokaż)
9) wybierz pytanie, które ma być filtrowane
Akcja w powyższym ustawieniu brzmi: Pokaż pytanie P2.
10) Zapisz filtr

Po zapisaniu pojawi się lista utworzonych filtrów:

(Kliknij aby powiększyć)


Każdy filtr możesz: wyłączyć, usunąć lub edytować.

Uwaga: W trakcie aktywności ankiety nie można edytować i zapisywać ustawień filtrów.

Szybki przegląd filtrów z poziomu Układ Ankiety
W nowej wersji systemu jest dodatkowy przegląd ofiltrowanych pytań dostępny z poziomu Układu Ankiety.
Przegląd wskazuje pytania filtrujące (zaznaczone na czerwono) oraz pytania filtrowane (ikona na zielono)

(Kliknij aby powiększyć)


Klikając na ikonę - zobaczysz wszystkie filtry, które są utworzone do/od wskazanego pytania.

(Kliknij aby powiększyć)


Ważne uwagi
1) Wszystkie pytania w ankiecie domyślnie są POKAZYWANE
2) Pytanie, do którego prowadzi filtr jest domyślnie UKRYTE
3) Pytanie, do którego prowadzi filtr jest pokazywane lub ukrywane zależnie od zaznaczonych odpowiedzi/kombinacji odpowiedzi
4) Do jednego pytania/odpowiedzi należy tworzyć jeden filtr. Jeśli chcemy utworzyć filtr od kilku pytań - każde z tych pytań umieśćmy w oddzielnym WARUNKU
5) Pytania filtrowane (akcje) należy umieszczać na innej stronie ankiety niż pytanie filtrujące.
6) Filtry działają po każdej zmianie zaznaczenia odpowiedzi w ankiecie
7) Tworzenie filtrów seryjnych do odpowiedzi odbywa się w zmienionej formie - należy wybrać akcję: Filtr seryjny i nie ustawiać żadnego warunku.
8) Ustawiaj filtry jednokierunkowe tj. np. tylko z warunkiem "jeśli wybierze" i akcją "pokaż" niż kombinacje.
9) Filtry w nowej wersji 2.0 działają równolegle z wersją 1.0. Zwróć uwagę, by tworzyć filtry w jednej ankiecie wyłącznie w jednej wersji filtrów. Jeśli nie jest to możliwe, twórz tylko jeden filtr do danego pytania/odpowiedzi.
10) Od 1.09.2017 filtry w wersji 1.0. zostaną automatycznie przepisane do nowej wersji - 2.0. Tworzenie i edycja poprzedniej wersji filtrów po 1.09.2017 nie będzie możliwa.

Więcej informacji o filtrach:


https://ankieteo.pl/pomoc/filtersRandomizacje, losowania
Randomizacje i losowania są możliwe z poziomu:
1) Jednego pytania - możliwe jest losowanie pojedynczych odpowiedzi lub randomizacja kilku lub wszystkich odpowiedzi. Obie opcje są dostępne z poziomu ustawień pytania.
Randomizacja odpowiedzi w ramach pytania


(kliknij aby powiększyć)

Na powyższym przykładzie po wybraniu opcji rotowania: odpowiedzi zaznaczone zielonym obszarem będą pokazywać się w losowej kolejności, a zaznaczone kolorem czerwonym zawsze pojawią się na swojej pozycji:Losowanie odpowiedzi w pytaniu


(kliknij aby powiększyć)

Na powyższym przykładzie po wybraniu opcji losowania (wpisana cyfra 2): odpowiedzi zaznaczone zielonym obszarem będą podlegać losowaniu, a zaznaczone kolorem czerwonym zawsze się pojawią.

2) Bloku pytań - możliwe jest losowanie pojedynczych pytań lub randomizacja kilku lub wszystkich pytań między sobą. Obie opcje dostępne są z poziomu ustawień bloku pytań.

Randomizacja pytańw ramach bloku pytań


(kliknij aby powiększyć)

Na powyższym przykładzie po wybraniu opcji rotowania: pytania zaznaczone zielonym obszarem będą pokazywać się w losowej kolejności, a zaznaczone kolorem czerwonym zawsze pojawią się na swojej pozycji.

Losowanie pytań w bloku pytań


(kliknij aby powiększyć)

Na powyższym przykładzie po wybraniu opcji losowania (wpisana cyfra 2): pytania zaznaczone zielonym obszarem będą podlegać losowaniu (2 z 3), a pytanie zaznaczone kolorem czerwonym zawsze się pojawi w ankiecie.

3) Zestawu bloków - możliwe jest losowanie pojedynczych bloków pytań lub randomizacja kilku lub wszystkich bloków pytań między sobą. Obie opcje dostępne są z poziomu ustawień Zestawu bloków. Interfejs tworzenia i edycji randomizacji i losowania jest podobny jak w przypadku bloków pytań.