WIZARD 4.0. - kreator ankiety

Wizard - wprowadzenie
Podstawowe informacje

Wizard to nowoczesny kreator ankiet służący do generowania skryptu ankiety oraz ustawień projektu. Za jego pomocą można przygotować w pełni funkcjonalną ankietę i tuż po utworzeniu projektu rozpocząć zbieranie danych. Wizard umożliwia stworzenie: struktur pytań i odpowiedzi, logiki przejść między pytaniami, kwot, komunikatów dla respondentów, widoku i kolorystyki ankiety, zabezpieczeń ankiety i innych kluczowych ustawień projektu. Wizard umożliwia rzeczywisty podgląd całej ankiety lub jej fragmentów na dowolnym etapie jej tworzenia. Wizard składa się z 3 integralnych elementów: struktury ankiety, modułu tworzenia i edycji pytań, systemu dodawania filtrów i reguł przejść oraz ustawień projektu.

Aktualna wersja (4.0) Wizarda powstała z połączenia funkcji Wizarda 3.0 oraz Live Edit. Łączy w sobie najlepsze cechy obu narzędzi eliminując błędy poprzednich wersji.

Wizard w wersji 4.0. jest obecnie dostępny wyłącznie dla planu Free.

Tworzenie i edycja projektu za pomocą Wizarda
Tworzenie nowego projektu
Wybierz opcje Nowy Projekt z menu lub ikonę PLUS

Edycja projektu - wybierz opcję Kreator

Program umożliwia tworzenie nowego projektu i jego edycję także w trakcie gromadzenia ankiet/wywiadów. Gdy ankieta posiada status edycji lub zamknięcia (poniżej) - wszystkie opcje zmiany ustawień są dostępne.
Ankieta w przygotowaniu
Ankieta Zamknięta
Gdy status ankiety jest ustawiony na gromadzenie danych - część funkcji jest niedostępnych.

Ankieta Zamknięta

Należą do nich:
1) usuwanie pytań i list odpowiedzi
2) kopiowanie pytań
3) dodawanie i podmiana list odpowiedzi / wierszy / kolumn
4) zamiana odpowiedzi miejscami
5) dodawanie pytań z gotowych wzorów i ze schowka

Uwaga - w trakcie realizacji badania należy unikać zmiany statusu ankiety na "w przygotowaniu". Respondenci nie mogą wypełnić takiej ankiety i otrzymują komunikat o nieaktywnym projekcie. W przypadku dokonywania edycji ankiety w trakcie realizacji badania, należy unikać zmiany struktury ankiety - gdyż zebrane dane mogą nie wyeksportować się poprawnie . Przed edycją realizowanej ankiety należy wyeksportować wcześniej zebrane dane.

Korzystanie z gotowych szablonów ankiet

Dla pakietów innych niż Free udostępnione są szablony ankiet, które można edytować i dopasować do własnych potrzeb.

Tworzenie pierwszego pytania

Po uruchomieniu Wizarda zobaczysz poniższy lub podobny widok:

Kliknij na zaznaczone na czerwono pole lub ikonę po prawej stronie. Pojawi się moduł tworzenia pytania (kliknij na zdjęcie aby powiekszyć):


Aby poprawnie utworzyć pytanie
1) wybierz typ pytania z listy rozwijanej (1)
2) kliknij na obszar treści pytania i wpisz treść swojego pytania (2)
3) dodaj odpowiedzi wpisując je jedna pod drugą (możesz je wkleić np. z Worda) (3)
4) potwierdź dodanie listy pytań (4)
5) określ ustawienia pytania (5) (opcjonalnie)
6) Pytanie zostało utworzone - nie musisz go zapisywać

Tworzenie kolejnych pytań

Kolejne pytania możesz dodać poprzez:
1) kliknięcie ikony Dodawania pytań (ikona plusa) (1)
2) skopiowanie innego pytania pytania (2)
3) kliknięcie ikony dodania kolejnego pytania po wybranym pytaniu (3)
4) dodanie pytania z listy gotowych szablonów pytań (4)
5) dodanie pytania ze schowkaDodawanie i edycja odpowiedzi

Po dodaniu pierwszych odpowiedzi, możesz je uzupełnić poprzez dodatnie kolejnych klikając na (1). Jeden wpisany wiersz odpowiada za jedną odpowiedź.

Możesz także zastąpić odpowiedzi klikając na (2). System zastąpi tyle odpowiedzi ile wierszy dodasz, zaczynając od pierwszej odpowiedzi z Twojej listy. Jesli chcesz zamienić liste odpowiedzi oraz uzupełnić je o kolejne odpowiedzi , najpierw dodaj dodatkowe odpowiedzi (1), a następnie zamień wszystkie odpowiedzi (2).

Aby edytować odpowiedź - kliknij na nią i zmień jej treść oraz wygląd za pomocą edytora tekstowego.

Zamiana odpowiedzi miejscami odbywa się metodą przeciągnij upuść (1) lub przez ikonę zamiany odpowiedzi miejscami (2)

Usuwanie odpowiedzi odbywa się przez kliknięcie ikony (3) i potwierdzenie tej czynnościZamiana pytań miejscami

Pytania można zamieniać miejscami na 2 sposoby
1) metodą przeciągnij upuść (1)
2) poprzez ikony zamiany pytań miejscami (2)


Przed zamianą kolejności pytań zalecamy zwinięcie pytań (3)
Dodawnie stron i bloków pytań
Moduł chwilowo niedostępny w tej wersji Wizarda.
Dodawanie filtrów / reguł przejść
Moduł chwilowo niedostępny w tej wersji Wizarda.
Randomizacje, sortowania, losowania
Moduł chwilowo niedostępny w tej wersji Wizarda.