WIZARD - wersje 1.0, 2.0, 3.0 (I 2012 - VII 2017)

Wizard - wprowadzenie
Podstawowe informacje

Powstały w styczniu 2012 roku Wizard to narzędzie służące do tworzenia ankiet w 3S System / Ankieteo. System został zastąpiony w marcu 2017 roku przez wersję 4.0, która radykalnie zmienia sposób tworzenia ankiety. Wersja 3.0. będzie dostepna do lipca 2017 roku i zostanie na stale zastąpiona wersją 4.0.

Tworzenie i edycja projektu za pomocą Wizarda
Tworzenie nowego projektu


Edycja projektu - wybierz ikonę ołówka

Program umożliwia edytowanie tylko projektów, który nie jest w trakcie realizacji oraz nie jest zakończony. Taki projekt jest oznaczony niebieską flagą: Ankieta w przygotowaniu
Uwaga - w trakcie realizacji badania należy unikać zmiany statusu ankiety na "w przygotowaniu". Respondenci nie mogą wypełnić takiej ankiety i otrzymują komunikat o nieaktywnym projekcie. W przypadku dokonywania edycji ankiety w trakcie realizacji badanie, należy unikać zmiany struktury ankiety - gdyż zebrane dane mogą nie wyeksportować się poprawnie . Przed edycją realizowanej ankiety należy wyeksportować wcześniej zebrane dane.

Korzystanie z gotowych szablonów ankiet

Dla pakietów innych niż Free udostępnione są szablony ankiet, które można edytować i dopasować do własnych potrzeb.

Tworzenie pytania

Każdy typ pytania dodajemy w podobny sposób:
1) wybierz typ pytania z listy rozwijanej
2) wpisz treść pytania (1)
3) dodaj treść odpowiedzi (2)
4) dodaj kolejne pole na wpisanie odpowiedzi - Zielony + lub ENTER (3)
5) określ ustawienia pytania (4)
6) zapisz pytanie (5)

Edycja, kopiowanie, usuwanie, zamienianie miejscami pytań, bloków pytań i odpowiedzi

Każdy typ pytania możemy edytować lub usuwać w podobny sposób:
1) Najedź kursorem na nazwę pytania lub odpowiedzi w strukturze ankiety
2) Wybierz ikonę Edytuj Pytanie aby edytować pytanie, Kopiuj pytanie aby skopiować pytanie lub Usuń pytanie aby usunąć pytanie lub odpowiedź
3) Skopiowane lub edytowane pytanie - rozwija się w module edycji pytania po prawej stronieZamienianie pytań miejscami odbywa się metodą "przeciągnij - upuść":


W przypadku długich ankiet można korzystać z przycisków Page Down (przenoszenie pytań na dół struktury) lub Page Up (przenoszenie pytań na górę struktury).
Pytanie można także szybko przenieść korzystająć z bloków pytań. Gdy edytujemy pytanie - wskazujemy blok, do którego powinno być przeniesione.
Bloki pytań także możemy edytować, usuwać i zamieniać miejscami podobnie jak pytania.

Dodawnie stron i bloków pytań

Ankieta może posiadać dowolną liczbę stron lub bloków pytań. Respondent może przejść do kolejnej strony, gdy spełnione zostaną wszystkie warunki logiczne (walidacje w obrębie pytań, odpowiedzi, reguł przejść między pytaniami). Aby dodać kolejną stronę wybierz (1): Dodaj kolejną stronę
Aby dodać blok pytań wybierz ikonę (2): Dodaj nowy blok pytań


Można też zastosować autostronicowanie (3)
Strony można ustawiać metodą "przeciągnij - upuść"

Dodawanie filtrów / reguł przejść

Reguły przejść między filtrami dodawane są w oknie dialogowym. Aby dodać filtr wybierz ikonę:
W ramach projektu można dodać nieograniczoną liczbe filtrów do pytań, bloków pytań, stron, odpowiedzi oraz nieograniczoną ilość akcji (ukryj, pokaż, przejdź do).


W ten sam sposób dodajemy Screen Out. Poniżej:kwoty dodajemy wybierając ikonę: , następnie przy wybranej odpowiedzi klikamy na: i wpisujemy liczbę.
Uwaga - kwoty możemy dodawać tylko do pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.

Gotowe szablony pytań, schowek

Kreator oferuje także korzystanie z gotowych wzorów pytań (metryczkowe). Aby dodać gotowe pytania wybierz ikonę: , następnie wskaż blok pytań oraz wybrane pytania i kliknij OK.
W Schowku przechowujemy swoje pytania wraz z ustawieniami. Pytanie do schowka dodajemy klikając na (1). Pytanie ze schowka możemy wykorzystać w każdym projekcie wybierając (2)

Randomizacje, sortowania, losowania

Kreator umożliwia sortowanie (losowa kolejność) bloków pytań, pytań i odpowiedzi.
Aby utworzyć sortowanie bloku pytań (1) lub pytania (2) wybierz po najechaniu na blok pytań ikonę: ustawienia bloku pytań , a następnie wskaż pytania, które mają być sortowane.


Aby dodać losową kolejność odpowiedzi w ramach pytania - edytuj pytanie i wybierz odpowiednią opcję w ustawieniach pytania:

Gdy dodajesz randomizację kafeterii, przy każdej odpowiedzi możesz wybrać opcję "NIE LOSUJ" - pozwala ona na wykluczenie dowolnej odpowiedzi z randomizacji.

Aby dodać losowe pokazywanie wybranych pytań (losowanie pytań z koszyka pytań bez zwracania) - po najechaniu na blok pytań wybierz ikonę: ustawienia bloku pytań, następnie określ ile pytań ma podlegać losowaniu (1) oraz wskaż te pytania (2). Niewskazane pytania nie podlegają losowaniu i pojawią się zawsze w ankiecie

Ustawienia globalne projektu

W kroku 2 Wizard umożliwia dodawanie wielu prostych i zaawansowanych ustawień ankiety.
Przegląd ustawień znajduje się w zakładce: Ustawienia globalne projektu

Podgląd ankiety i pytań

Na każdym etapie tworzenia, edycji lub realizacji projektu jest możliwy podgląd rzeczywisty ankiety.
Aby zobaczyć podgląd całej ankiety - wybierz ikonę dużej lupy (1)
Aby obejrzeć podgląd poszczególnego pytania (na danej stronie) wybierz ikonę lupy po najechaniu na treść pytania w strukturze ankiety.

Zapisywanie i wczytywanie ankiety do/z pliku

Na każdym etapie tworzenia, edycji ankiety w Wizardzie można eksportować lub importować ankietę do plliku tekstowego (txt)
Aby importować ankietę wybierz:
Aby eksportować ankietę wybierz:


Uwaga - wczytywanie ankiety jest możliwe w ramach tego samego pakietu systemu Ankieteo. Oznacza to, że projekt stworzony w pakiecie Enterprise nie będzie dostępny do importu w pakiecie Biznes.

ZMIANY W INTERFEJSIE w wersji 3.1

Zmiany, które nastąpiły w nawigacji:

 1. Zwiększenie wielkości i szerokości pól ułatwiających wpisywanie treść pytań i odpowiedzi
 2. Nowy sposób dodawania kafeterii - po prostu wklej swoje odpowiedzi bezpośrednio z pliku tekstowego w pole jak niżej
 3. Dodawanie wielu pól odpowiedzi za jednym razem:
 4. Wyszukiwarki w listach rozwijanych
 5. Nowe przyjazne ikony w formie fontów - wyglądają zawsze wyraźnie na każdym ekranie
 6. Dynamiczna i poprawiona struktura ankiety - oddzielne autostronicowanie bloków pytań, kopiowanie bloków pytań, zwijanie i rozwijanie list odpowiedzi lub pytań
 7. Prosty sposób na dodawanie pytań i podziału stron w długich ankietach - przenoszenie utworzonych pytań drag&drop bezpośrednio po jego utworzeniu (1), ulepszone dodawanie podziału stron drag& drop (2)
 8. Wyróźnienie odpowiedzi wykluczających. Poprzednie odpowiedzi wykluczające są teraz odpowiedziami blokującymi. Odpowiedzi wykluczające otrzymały specjalne kodowanie w formacie 9901, 9902, itd.
 9. Błyskawiczne tworzenie filtrów seryjnych do odpowiedzi - wskaż 2 zbliżone strukturą pytania, wybierz odpowiedzi i gotowe!
 10. Zwiększona stabilność poprzez asynchroniczność zapisu ustawień. Wyeliminowane błędy z nietypowymi "ruchami kreatora" w trakcie programowania ankiety, szybsze przechodzenie między krokami w Wizardzie, gładkie utrzymywanie widoku kluczowych funkcjonalności ankiety zawsze w zasięgu wzroku.
 11. Pytania: Blok opisowy/komentarz, Skrypt oraz Video (nowe pytanie) nie są numerowane - tzn. nie pełnią one roli pytania, a tylko elementu wspomagającego.