Pokaż ceny przy płatności za:

Enterprise

Biznes

Premium

Basic

450
PLN/m-c

200
PLN/m-c

100
PLN/m-c

367
PLN/m-c

160
PLN/m-c

83
PLN/m-c

358
PLN/m-c

125
PLN/m-c

72
PLN/m-c

01

Informacje podstawowe

Brak reklam
Kod rabatowy x
Maksymalna liczba wywiadów w ankiecie 25 000 2 500 1 500 500
Maksymalna liczba pytań w ankiecie 2 000 500 250 100
Maksymalna liczba aktywnych ankiet Bez ograniczeń Bez ograniczeń 10 5
Kompatybilność z przeglądarkami i mobile
Dashboard z widgetami x
Więcej niż 1 użytkownik - kolaboracja x x
Filtrowanie projektów na podstawie klientów x x
02

Projektowanie ankiety

Intuicyjny kreator ankiet drag&drop
Wielojęzykowość x x
Maksymalna aktywność ankiety +180 dni +90 dni +60 dni +40 dni
Integracje ankiety z zewnętrznymi systemami x x x
Dynamiczne przekazywanie treści x x
Filtry/reguły przejść
Kwoty/limity wypełnień x
Baza szablonów pytań
Schowek na pytania
Zmiana treści niedostępności ankiety x x
Struktura ankiety - bloki pytań x
Struktura ankiety - zestawy bloków x
Typy pytań 18 13 11 7
Losowanie kafeterii (odpowiedzi/wierszy/kolumn) x
Min/max liczby kafeterii do wyboru x
Multimedia - max rozmiar zdjęcia 2 048 KB 512 KB 256 KB 256 KB
Multimedia - max rozmiar wideo 25 MB 15 MB 10 MB 5.005859375 MB
Multimedia - max rozmiar audio 10 MB 5 MB 5 MB 2 MB
Multimedia - max łączny rozmiar plików 500 MB 250 MB 150 MB 50 MB
Maksymalna liczba wypełnień pytania x x
03

Gromadzenie danych

Umieszczanie ankiety na FB, LinkedIn, NK
Umieszczanie ankiety na własnej stronie
SSL
Blokada oparta na Cookies x x x x
Blokada oparta na IP x x
Przekierowania po ankiecie x x
Przerywanie i wznawianie wypełniania ankiety
Limity wypełniania ankiety (dni, godziny) x x x
Liczba baz respondentów Brak ograniczeń 15 5 x
Maksymalna liczba respondentów w jednej bazie 50 000 2 000 700 x
Maksymalna liczba kolektorów w jednej ankiecie Bez ograniczeń 15 5 2
Maksymalna liczba wygenerowanych tokenów 50000 5000 500 150
04

Wyniki i raportowanie

Liczba analiz w jednej ankiecie Bez ograniczeń 10 3 1
Typy eksportów danych Excel, Spss, Rozkład częstości Excel, Spss, Rozkład częstości Excel, Spss, Rozkład częstości Excel, Rozkład częstości
Eksport czasów odpowiedzi x x
Filtrowanie w analizie danych
Wykresy
Przegląd pojedynczych wywiadów x
Analizy statystyczne x x x
Data processing x x
Zapytaj o cenę Wybieram Wybieram Wybieram
Pokaż ceny przy płatności za:

01

Informacje
podstawowe

Zapytaj o cenę
Brak reklam
Maksymalna liczba wywiadów w ankiecie 25 000
Maksymalna liczba pytań w ankiecie 2 000
Maksymalna liczba aktywnych ankiet Bez ograniczeń
Kompatybilność z przeglądarkami i mobile
Dashboard z widgetami
Więcej niż 1 użytkownik - kolaboracja
Filtrowanie projektów na podstawie klientów
02

Projektowanie
ankiety

Intuicyjny kreator ankiet drag&drop
Wielojęzykowość
Maksymalna aktywność ankiety +180 dni
Integracje ankiety z zewnętrznymi systemami
Dynamiczne przekazywanie treści
Filtry/reguły przejść
Kwoty/limity wypełnień
Baza szablonów pytań
Schowek na pytania
Zmiana treści niedostępności ankiety
Struktura ankiety - bloki pytań
Struktura ankiety - zestawy bloków
Typy pytań 18
Losowanie kafeterii (odpowiedzi/wierszy/kolumn)
Min/max liczby kafeterii do wyboru
Multimedia - max rozmiar zdjęcia 2 048 KB
Multimedia - max rozmiar wideo 25 MB
Multimedia - max rozmiar audio 10 MB
Multimedia - max łączny rozmiar plików 500 MB
Maksymalna liczba wypełnień pytania
03

Gromadzenie
danych

Umieszczanie ankiety na FB, LinkedIn, NK
Umieszczanie ankiety na własnej stronie
SSL
Blokada oparta na Cookies x
Blokada oparta na IP
Przekierowania po ankiecie
Przerywanie i wznawianie wypełniania ankiety
Limity wypełniania ankiety (dni, godziny)
Liczba baz respondentów Brak ograniczeń
Maksymalna liczba respondentów w jednej bazie 50 000
Maksymalna liczba kolektorów w jednej ankiecie Bez ograniczeń
Maksymalna liczba tokenów w kolektorze typu tokeny 50000
04

Wyniki i
raportowanie

Liczba analiz w jednej ankiecie Bez ograniczeń
Typy eksportów danych Excel, Spss, Rozkład częstości
Eksport czasów odpowiedzi
Filtrowanie w analizie danych
Wykresy
Przegląd pojedynczych wywiadów
Analizy statystyczne
Data processing

450 PLN/m-c

01

Informacje
podstawowe

Wybieram
Brak reklam
Maksymalna liczba wywiadów w ankiecie 2 500
Maksymalna liczba pytań w ankiecie 500
Maksymalna liczba aktywnych ankiet Bez ograniczeń
Kompatybilność z przeglądarkami i mobile
Dashboard z widgetami
Więcej niż 1 użytkownik - kolaboracja
Filtrowanie projektów na podstawie klientów
02

Projektowanie
ankiety

Intuicyjny kreator ankiet drag&drop
Wielojęzykowość
Maksymalna aktywność ankiety +90 dni
Integracje ankiety z zewnętrznymi systemami x
Dynamiczne przekazywanie treści
Filtry/reguły przejść
Kwoty/limity wypełnień
Baza szablonów pytań
Schowek na pytania
Zmiana treści niedostępności ankiety
Struktura ankiety - bloki pytań
Struktura ankiety - zestawy bloków
Typy pytań 13
Losowanie kafeterii (odpowiedzi/wierszy/kolumn)
Min/max liczby kafeterii do wyboru
Multimedia - max rozmiar zdjęcia 512 KB
Multimedia - max rozmiar wideo 15 MB
Multimedia - max rozmiar audio 5 MB
Multimedia - max łączny rozmiar plików 250 MB
Maksymalna liczba wypełnień pytania
03

Gromadzenie
danych

Umieszczanie ankiety na FB, LinkedIn, NK
Umieszczanie ankiety na własnej stronie
SSL
Blokada oparta na Cookies x
Blokada oparta na IP
Przekierowania po ankiecie
Przerywanie i wznawianie wypełniania ankiety
Limity wypełniania ankiety (dni, godziny) x
Liczba baz respondentów 15
Maksymalna liczba respondentów w jednej bazie 2 000
Maksymalna liczba kolektorów w jednej ankiecie 15
Maksymalna liczba tokenów w kolektorze typu tokeny 5000
04

Wyniki i
raportowanie

Liczba analiz w jednej ankiecie 10
Typy eksportów danych Excel, Spss, Rozkład częstości
Eksport czasów odpowiedzi
Filtrowanie w analizie danych
Wykresy
Przegląd pojedynczych wywiadów
Analizy statystyczne x
Data processing

200 PLN/m-c

01

Informacje
podstawowe

Wybieram
Brak reklam
Maksymalna liczba wywiadów w ankiecie 1 500
Maksymalna liczba pytań w ankiecie 250
Maksymalna liczba aktywnych ankiet 10
Kompatybilność z przeglądarkami i mobile
Dashboard z widgetami
Więcej niż 1 użytkownik - kolaboracja x
Filtrowanie projektów na podstawie klientów x
02

Projektowanie
ankiety

Intuicyjny kreator ankiet drag&drop
Wielojęzykowość x
Maksymalna aktywność ankiety +60 dni
Integracje ankiety z zewnętrznymi systemami x
Dynamiczne przekazywanie treści x
Filtry/reguły przejść
Kwoty/limity wypełnień
Baza szablonów pytań
Schowek na pytania
Zmiana treści niedostępności ankiety x
Struktura ankiety - bloki pytań
Struktura ankiety - zestawy bloków
Typy pytań 11
Losowanie kafeterii (odpowiedzi/wierszy/kolumn)
Min/max liczby kafeterii do wyboru
Multimedia - max rozmiar zdjęcia 256 KB
Multimedia - max rozmiar wideo 10 MB
Multimedia - max rozmiar audio 5 MB
Multimedia - max łączny rozmiar plików 150 MB
Maksymalna liczba wypełnień pytania x
03

Gromadzenie
danych

Umieszczanie ankiety na FB, LinkedIn, NK
Umieszczanie ankiety na własnej stronie
SSL
Blokada oparta na Cookies x
Blokada oparta na IP x
Przekierowania po ankiecie x
Przerywanie i wznawianie wypełniania ankiety
Limity wypełniania ankiety (dni, godziny) x
Liczba baz respondentów 5
Maksymalna liczba respondentów w jednej bazie 700
Maksymalna liczba kolektorów w jednej ankiecie 5
Maksymalna liczba tokenów w kolektorze typu tokeny 500
04

Wyniki i
raportowanie

Liczba analiz w jednej ankiecie 3
Typy eksportów danych Excel, Spss, Rozkład częstości
Eksport czasów odpowiedzi x
Filtrowanie w analizie danych
Wykresy
Przegląd pojedynczych wywiadów
Analizy statystyczne x
Data processing x

100 PLN/m-c

01

Informacje
podstawowe

Wybieram
Brak reklam
Maksymalna liczba wywiadów w ankiecie 500
Maksymalna liczba pytań w ankiecie 100
Maksymalna liczba aktywnych ankiet 5
Kompatybilność z przeglądarkami i mobile
Dashboard z widgetami x
Więcej niż 1 użytkownik - kolaboracja x
Filtrowanie projektów na podstawie klientów x
02

Projektowanie
ankiety

Intuicyjny kreator ankiet drag&drop
Wielojęzykowość x
Maksymalna aktywność ankiety +40 dni
Integracje ankiety z zewnętrznymi systemami x
Dynamiczne przekazywanie treści x
Filtry/reguły przejść
Kwoty/limity wypełnień x
Baza szablonów pytań
Schowek na pytania
Zmiana treści niedostępności ankiety x
Struktura ankiety - bloki pytań x
Struktura ankiety - zestawy bloków x
Typy pytań 7
Losowanie kafeterii (odpowiedzi/wierszy/kolumn) x
Min/max liczby kafeterii do wyboru x
Multimedia - max rozmiar zdjęcia 256 KB
Multimedia - max rozmiar wideo 5.005859375 MB
Multimedia - max rozmiar audio 2 MB
Multimedia - max łączny rozmiar plików 50 MB
Maksymalna liczba wypełnień pytania x
03

Gromadzenie
danych

Umieszczanie ankiety na FB, LinkedIn, NK
Umieszczanie ankiety na własnej stronie
SSL
Blokada oparta na Cookies x
Blokada oparta na IP x
Przekierowania po ankiecie x
Przerywanie i wznawianie wypełniania ankiety
Limity wypełniania ankiety (dni, godziny) x
Liczba baz respondentów x
Maksymalna liczba respondentów w jednej bazie x
Maksymalna liczba kolektorów w jednej ankiecie 2
Maksymalna liczba tokenów w kolektorze typu tokeny 150
04

Wyniki i
raportowanie

Liczba analiz w jednej ankiecie 1
Typy eksportów danych Excel, Rozkład częstości
Eksport czasów odpowiedzi x
Filtrowanie w analizie danych
Wykresy
Przegląd pojedynczych wywiadów x
Analizy statystyczne x
Data processing x

01

Informacje
podstawowe

Zapytaj o cenę
Nieograniczona liczba pytań w ankiecie
Ilość wywiadów/ankieta do 500
Ilość użytkowników konta 1
Dostęp do archiwum projektów

367 PLN/m-c

01

Informacje
podstawowe

Wybieram
Nieograniczona liczba pytań w ankiecie
Ilość wywiadów/ankieta do 500
Ilość użytkowników konta 1
Dostęp do archiwum projektów

160 PLN/m-c

01

Informacje
podstawowe

Wybieram
Nieograniczona liczba pytań w ankiecie
Ilość wywiadów/ankieta do 500
Ilość użytkowników konta 1
Dostęp do archiwum projektów

83 PLN/m-c

01

Informacje
podstawowe

Wybieram
Nieograniczona liczba pytań w ankiecie
Ilość wywiadów/ankieta do 500
Ilość użytkowników konta 1
Dostęp do archiwum projektów

01

Informacje
podstawowe

Zapytaj o
cenę
Nieograniczona liczba pytań w ankiecie
Ilość wywiadów/ankieta do 500
Ilość użytkowników konta 1
Dostęp do archiwum projektów

358 PLN/m-c

01

Informacje
podstawowe

Wybieram
Nieograniczona liczba pytań w ankiecie
Ilość wywiadów/ankieta do 500
Ilość użytkowników konta 1
Dostęp do archiwum projektów

125 PLN/m-c

01

Informacje
podstawowe

Wybieram
Nieograniczona liczba pytań w ankiecie
Ilość wywiadów/ankieta do 500
Ilość użytkowników konta 1
Dostęp do archiwum projektów

72 PLN/m-c

01

Informacje
podstawowe

Wybieram
Nieograniczona liczba pytań w ankiecie
Ilość wywiadów/ankieta do 500
Ilość użytkowników konta 1
Dostęp do archiwum projektów

Masz pytania
lub potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami:

phone

Zadzwoń

pn-pt

9:00-17:00

+48 533 987 335

O firmie

SW Research Sp. z o. o.
Ul. Jarosława Dąbrowskiego 64a
02-561 Warszawa
tel.: +48 533 987 335(6)
NIP: 7010357799
KRS: 000448547, Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział KRS.
System ankietowy Funkcje Integracje Cennik
Statystyki platformy Utworzonych ankiet: >312000 Zebranych wywiadów: >39000000 Wielkość panelu respondentów: 351000