Pokaż ceny przy płatności za:

Enterprise

Biznes

Premium

Basic

350
PLN/m-c

100
PLN/m-c

50
PLN/m-c

300
PLN/m-c

90
PLN/m-c

45
PLN/m-c

280
PLN/m-c

80
PLN/m-c

40
PLN/m-c

01

Informacje podstawowe

Brak reklam
Kod rabatowy x
Maksymalna liczba wywiadów w ankiecie 25 000 2 500 1 500 500
Maksymalna liczba pytań w ankiecie 2 000 500 250 100
Maksymalna liczba aktywnych ankiet Bez ogarniczeń Bez ogarniczeń 10 5
Kompatybilność z przeglądarkami i mobile
Dashboard z widgetami x
Więcej niż 1 użytkownik - kolaboracja x x
Filtrowanie projektów na podstawie klientów x x
02

Projektowanie ankiety

Intuicyjny kreator ankiet drag&drop
Wielojęzykowość x x
Maksymalna aktywność ankiety +180 dni +90 dni +60 dni +40 dni
Integracje ankiety z zewnętrznymi systemami x x x
Dynamiczne przekazywanie treści x x
Filtry/reguły przejść
Kwoty/limity wypełnień x
Baza szablonów pytań
Schowek na pytania
Zmiana treści niedostępności ankiety x x
Struktura ankiety - bloki pytań x
Struktura ankiety - zestawy bloków x
Typy pytań 18 13 11 7
Losowanie kafeterii (odpowiedzi/wierszy/kolumn) x
Min/max liczby kafeterii do wyboru x
Multimedia - max rozmiar zdjęcia 2 048 KB 512 KB 256 KB 256 KB
Multimedia - max rozmiar wideo 25 MB 15 MB 10 MB 2 MB
Multimedia - max rozmiar audio 10 MB 5 MB 5 MB 2 MB
Multimedia - max łączny rozmiar plików 500 MB 250 MB 150 MB 50 MB
Maksymalna liczba wypełnień pytania x x
03

Gromadzenie danych

Umieszczanie ankiety na FB, LinkedIn, NK
Umieszczanie ankiety na własnej stronie
SSL
Blokada oparta na Cookies
Blokada oparta na IP x x
Przekierowania po ankiecie x x
Przerywanie i wznawianie wypełniania ankiety
Limity wypełniania ankiety (dni, godziny) x x x
Liczba baz respondentów Brak ograniczeń 15 5 x
Maksymalna liczba respondentów w jednej bazie 50 000 2 000 700 x
Maksymalna liczba kolektorów w jednej ankiecie Bez ogarniczeń 15 5 2
Maksymalna liczba wygenerowanych tokenów 50000 5000 500 150
04

Wyniki i raportowanie

Liczba analiz w jednej ankiecie Bez ogarniczeń 10 3 1
Typy eksportów danych Excel, Spss, Rozkład częstości Excel, Spss, Rozkład częstości Excel, Spss, Rozkład częstości Excel, Rozkład częstości
Eksport czasów odpowiedzi x x
Filtrowanie w analizie danych
Wykresy
Przegląd pojedynczych wywiadów x
Analizy statystyczne x x x
Data processing x x
Zapytaj o cenę Wybieram Wybieram Wybieram
Pokaż ceny przy płatności za:

01

Informacje
podstawowe

Zapytaj o cenę
Brak reklam
Maksymalna liczba wywiadów w ankiecie 25 000
Maksymalna liczba pytań w ankiecie 2 000
Maksymalna liczba aktywnych ankiet Bez ogarniczeń
Kompatybilność z przeglądarkami i mobile
Dashboard z widgetami
Więcej niż 1 użytkownik - kolaboracja
Filtrowanie projektów na podstawie klientów
02

Projektowanie
ankiety

Intuicyjny kreator ankiet drag&drop
Wielojęzykowość
Maksymalna aktywność ankiety +180 dni
Integracje ankiety z zewnętrznymi systemami
Dynamiczne przekazywanie treści
Filtry/reguły przejść
Kwoty/limity wypełnień
Baza szablonów pytań
Schowek na pytania
Zmiana treści niedostępności ankiety
Struktura ankiety - bloki pytań
Struktura ankiety - zestawy bloków
Typy pytań 18
Losowanie kafeterii (odpowiedzi/wierszy/kolumn)
Min/max liczby kafeterii do wyboru
Multimedia - max rozmiar zdjęcia 2 048 KB
Multimedia - max rozmiar wideo 25 MB
Multimedia - max rozmiar audio 10 MB
Multimedia - max łączny rozmiar plików 500 MB
Maksymalna liczba wypełnień pytania
03

Gromadzenie
danych

Umieszczanie ankiety na FB, LinkedIn, NK
Umieszczanie ankiety na własnej stronie
SSL
Blokada oparta na Cookies
Blokada oparta na IP
Przekierowania po ankiecie
Przerywanie i wznawianie wypełniania ankiety
Limity wypełniania ankiety (dni, godziny)
Liczba baz respondentów Brak ograniczeń
Maksymalna liczba respondentów w jednej bazie 50 000
Maksymalna liczba kolektorów w jednej ankiecie Bez ogarniczeń
Maksymalna liczba tokenów w kolektorze typu tokeny 50000
04

Wyniki i
raportowanie

Liczba analiz w jednej ankiecie Bez ogarniczeń
Typy eksportów danych Excel, Spss, Rozkład częstości
Eksport czasów odpowiedzi
Filtrowanie w analizie danych
Wykresy
Przegląd pojedynczych wywiadów
Analizy statystyczne
Data processing

350 PLN/m-c

01

Informacje
podstawowe

Wybieram
Brak reklam
Maksymalna liczba wywiadów w ankiecie 2 500
Maksymalna liczba pytań w ankiecie 500
Maksymalna liczba aktywnych ankiet Bez ogarniczeń
Kompatybilność z przeglądarkami i mobile
Dashboard z widgetami
Więcej niż 1 użytkownik - kolaboracja
Filtrowanie projektów na podstawie klientów
02

Projektowanie
ankiety

Intuicyjny kreator ankiet drag&drop
Wielojęzykowość
Maksymalna aktywność ankiety +90 dni
Integracje ankiety z zewnętrznymi systemami x
Dynamiczne przekazywanie treści
Filtry/reguły przejść
Kwoty/limity wypełnień
Baza szablonów pytań
Schowek na pytania
Zmiana treści niedostępności ankiety
Struktura ankiety - bloki pytań
Struktura ankiety - zestawy bloków
Typy pytań 13
Losowanie kafeterii (odpowiedzi/wierszy/kolumn)
Min/max liczby kafeterii do wyboru
Multimedia - max rozmiar zdjęcia 512 KB
Multimedia - max rozmiar wideo 15 MB
Multimedia - max rozmiar audio 5 MB
Multimedia - max łączny rozmiar plików 250 MB
Maksymalna liczba wypełnień pytania
03

Gromadzenie
danych

Umieszczanie ankiety na FB, LinkedIn, NK
Umieszczanie ankiety na własnej stronie
SSL
Blokada oparta na Cookies
Blokada oparta na IP
Przekierowania po ankiecie
Przerywanie i wznawianie wypełniania ankiety
Limity wypełniania ankiety (dni, godziny) x
Liczba baz respondentów 15
Maksymalna liczba respondentów w jednej bazie 2 000
Maksymalna liczba kolektorów w jednej ankiecie 15
Maksymalna liczba tokenów w kolektorze typu tokeny 5000
04

Wyniki i
raportowanie

Liczba analiz w jednej ankiecie 10
Typy eksportów danych Excel, Spss, Rozkład częstości
Eksport czasów odpowiedzi
Filtrowanie w analizie danych
Wykresy
Przegląd pojedynczych wywiadów
Analizy statystyczne x
Data processing

100 PLN/m-c

01

Informacje
podstawowe

Wybieram
Brak reklam
Maksymalna liczba wywiadów w ankiecie 1 500
Maksymalna liczba pytań w ankiecie 250
Maksymalna liczba aktywnych ankiet 10
Kompatybilność z przeglądarkami i mobile
Dashboard z widgetami
Więcej niż 1 użytkownik - kolaboracja x
Filtrowanie projektów na podstawie klientów x
02

Projektowanie
ankiety

Intuicyjny kreator ankiet drag&drop
Wielojęzykowość x
Maksymalna aktywność ankiety +60 dni
Integracje ankiety z zewnętrznymi systemami x
Dynamiczne przekazywanie treści x
Filtry/reguły przejść
Kwoty/limity wypełnień
Baza szablonów pytań
Schowek na pytania
Zmiana treści niedostępności ankiety x
Struktura ankiety - bloki pytań
Struktura ankiety - zestawy bloków
Typy pytań 11
Losowanie kafeterii (odpowiedzi/wierszy/kolumn)
Min/max liczby kafeterii do wyboru
Multimedia - max rozmiar zdjęcia 256 KB
Multimedia - max rozmiar wideo 10 MB
Multimedia - max rozmiar audio 5 MB
Multimedia - max łączny rozmiar plików 150 MB
Maksymalna liczba wypełnień pytania x
03

Gromadzenie
danych

Umieszczanie ankiety na FB, LinkedIn, NK
Umieszczanie ankiety na własnej stronie
SSL
Blokada oparta na Cookies
Blokada oparta na IP x
Przekierowania po ankiecie x
Przerywanie i wznawianie wypełniania ankiety
Limity wypełniania ankiety (dni, godziny) x
Liczba baz respondentów 5
Maksymalna liczba respondentów w jednej bazie 700
Maksymalna liczba kolektorów w jednej ankiecie 5
Maksymalna liczba tokenów w kolektorze typu tokeny 500
04

Wyniki i
raportowanie

Liczba analiz w jednej ankiecie 3
Typy eksportów danych Excel, Spss, Rozkład częstości
Eksport czasów odpowiedzi x
Filtrowanie w analizie danych
Wykresy
Przegląd pojedynczych wywiadów
Analizy statystyczne x
Data processing x

50 PLN/m-c

01

Informacje
podstawowe

Wybieram
Brak reklam
Maksymalna liczba wywiadów w ankiecie 500
Maksymalna liczba pytań w ankiecie 100
Maksymalna liczba aktywnych ankiet 5
Kompatybilność z przeglądarkami i mobile
Dashboard z widgetami x
Więcej niż 1 użytkownik - kolaboracja x
Filtrowanie projektów na podstawie klientów x
02

Projektowanie
ankiety

Intuicyjny kreator ankiet drag&drop
Wielojęzykowość x
Maksymalna aktywność ankiety +40 dni
Integracje ankiety z zewnętrznymi systemami x
Dynamiczne przekazywanie treści x
Filtry/reguły przejść
Kwoty/limity wypełnień x
Baza szablonów pytań
Schowek na pytania
Zmiana treści niedostępności ankiety x
Struktura ankiety - bloki pytań x
Struktura ankiety - zestawy bloków x
Typy pytań 7
Losowanie kafeterii (odpowiedzi/wierszy/kolumn) x
Min/max liczby kafeterii do wyboru x
Multimedia - max rozmiar zdjęcia 256 KB
Multimedia - max rozmiar wideo 2 MB
Multimedia - max rozmiar audio 2 MB
Multimedia - max łączny rozmiar plików 50 MB
Maksymalna liczba wypełnień pytania x
03

Gromadzenie
danych

Umieszczanie ankiety na FB, LinkedIn, NK
Umieszczanie ankiety na własnej stronie
SSL
Blokada oparta na Cookies
Blokada oparta na IP x
Przekierowania po ankiecie x
Przerywanie i wznawianie wypełniania ankiety
Limity wypełniania ankiety (dni, godziny) x
Liczba baz respondentów x
Maksymalna liczba respondentów w jednej bazie x
Maksymalna liczba kolektorów w jednej ankiecie 2
Maksymalna liczba tokenów w kolektorze typu tokeny 150
04

Wyniki i
raportowanie

Liczba analiz w jednej ankiecie 1
Typy eksportów danych Excel, Rozkład częstości
Eksport czasów odpowiedzi x
Filtrowanie w analizie danych
Wykresy
Przegląd pojedynczych wywiadów x
Analizy statystyczne x
Data processing x

01

Informacje
podstawowe

Zapytaj o cenę
Nieograniczona liczba pytań w ankiecie
Ilość wywiadów/ankieta do 500
Ilość użytkowników konta 1
Dostęp do archiwum projektów

300 PLN/m-c

01

Informacje
podstawowe

Wybieram
Nieograniczona liczba pytań w ankiecie
Ilość wywiadów/ankieta do 500
Ilość użytkowników konta 1
Dostęp do archiwum projektów

90 PLN/m-c

01

Informacje
podstawowe

Wybieram
Nieograniczona liczba pytań w ankiecie
Ilość wywiadów/ankieta do 500
Ilość użytkowników konta 1
Dostęp do archiwum projektów

45 PLN/m-c

01

Informacje
podstawowe

Wybieram
Nieograniczona liczba pytań w ankiecie
Ilość wywiadów/ankieta do 500
Ilość użytkowników konta 1
Dostęp do archiwum projektów

01

Informacje
podstawowe

Zapytaj o
cenę
Nieograniczona liczba pytań w ankiecie
Ilość wywiadów/ankieta do 500
Ilość użytkowników konta 1
Dostęp do archiwum projektów

280 PLN/m-c

01

Informacje
podstawowe

Wybieram
Nieograniczona liczba pytań w ankiecie
Ilość wywiadów/ankieta do 500
Ilość użytkowników konta 1
Dostęp do archiwum projektów

80 PLN/m-c

01

Informacje
podstawowe

Wybieram
Nieograniczona liczba pytań w ankiecie
Ilość wywiadów/ankieta do 500
Ilość użytkowników konta 1
Dostęp do archiwum projektów

40 PLN/m-c

01

Informacje
podstawowe

Wybieram
Nieograniczona liczba pytań w ankiecie
Ilość wywiadów/ankieta do 500
Ilość użytkowników konta 1
Dostęp do archiwum projektów

Masz pytania
lub potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami:

phone

Zadzwoń

pn-pt

9:00-17:00

+48 533 987 335

O firmie

SW Research Sp. z o. o.
Ul. Jarosława Dąbrowskiego 64a
02-561 Warszawa
tel.: +48 533 987 335(6)
NIP: 7010357799
KRS: 000448547, Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział KRS.
System ankietowy Funkcje Integracje Cennik
Statystyki platformy Utworzonych ankiet: >297000 Zebranych wywiadów: >36000000 Wielkość panelu respondentów: 307000