Tworzenie i ustawienia pytań. Rodzaje pytań  


Tworzenie pytania polega na uzupełnieniu treści pytania i listy odpowiedzi. Lista odpowiedzi stanowi kafeterię/opcje do wyboru.

Przykładowy widok tworzenia pytania (lewa strona).

 

 

1)    Chwytak do przenoszenia i zmiany kolejności pytań.  
2)    Obszar edycji treści pytania. Po kliknięciu pojawi się edytor tekstowy (CKeditor + CKFinder) 
3)    Ikony szybkiego ustawiania filtrów/reguł przejść między listami odpowiedzi (pokaż listy odpowiedzi w pytaniu w zależności od zaznaczonych odpowiedzi w innym pytaniu) 
4)    Obszar treści pytania. Po kliknięciu pojawi się edytor jak w  pkt 2) 
5)    Pole na dodanie kolejnej odpowiedzi  (pojawi się jako ostatnia) 
6)    Zmiana listy odpowiedzi:

 

 

Powyżej: odpowiedzi 1-5 zostaną zamienione na 1,2,3,4,5 i zastąpią: odp 1, odp 2 itd.  Odp. 6 pozostanie nienaruszona


7)    Dodaj nowe odpowiedzi do pytania

 

 

Odpowiedzi 7,8,9 uzupełnią listę odpowiedzi i będą na pozycjach 7,8,9.

 

8)    Pobierz odpowiedzi z innego pytania – pobierze lub nadpisze listę odpowiedzi z wybranego pytania 
9)    Odwróć kolejność odpowiedzi – stworzy lustrzane odbicie listy odpowiedzi  
10)    Obszar edycji odpowiedzi wykluczających/blokujących. Po kliknięciu pojawi się edytor tekstowy 
jak w pkt 2) 
11)    Pole na dodanie kolejnej odpowiedzi wykluczającej (pojawi się jako ostatnia) 

Efekt ustawień:

 

 

Tworzenie pytania (prawa strona) 

Każde pytanie zawiera dodatkowe opcje. Ikony od lewej:

 

 

1)    Komentarz do pytania   
2)    Zmiana typu pytania 
3)    Podgląd pytania (pokazuje stronę, na której znajduje się pytanie) 
4)    Ikona ustawień pytania (patrz niżej) 
5)    Dodatkowe menu: 
a)    usuwanie pytania
b)    kopiowanie pytania
c)    tworzenie szablonu z pytania 
d)    tworzenie filtru od / do pytania 
e)    tworzenie dynamicznego przekazywania pytania od / do pytania (dawny piping) 

 

Ustawienia pytania w ankiecie

Informacje na temat poszczególnych ikon znajdują się po najechaniu na ikonę.

 

 

Uwaga: ustawienia są różne w zależności od typu pytania 

Od lewej:
1)    dodawanie instrukcji do pytania 
2)    wymuszanie odpowiedzi (opcja jest domyślnie ustawiona jako włączona) 
3)    rotowanie/zmiana kolejności odpowiedzi  
4)    odpowiedzi obrazkowe 
5)    lustrzane odwracanie kolejności odpowiedzi losowym respondentom 
6)    Typ prezentacji: radiobuttony/checkboxy, dropdown, dropdown z wyszukiwarką/filtrem, skala
UWAGA: wybranie skala w pytaniu jednokrotnego wyboru spowoduje zmianę typu pytania z jednokrotnego na pytanie skalowane 
7)    Liczba kolumn, w których zostanie ustawiona lista odpowiedzi 
8)    Liczba odpowiedzi do losowania (jeśli 0 – nie losuj) 
9)    Pobieranie kolejności kafeterii z innego pytania – zachowuje kolejność wyświetlania listy odpowiedzi na podstawie podobnego pytania, wyświetlonego wcześniej w ankiecie 
10)    Dynamiczne przenoszenie do kolejnego pytania/ kolejną stronę ankiety po wybraniu wszystkich wymaganych odpowiedzi 
11)    Maksymalna ilość wypełnień pytania. Po osiągnięciu limitu – pytanie nie wyświetli się w ankiecie  
12)    Wyłącznie wyświetlanie pytania w ankiecie niezależnie od innych ustawień w ankiecie np. filtrów.  
13)    Możliwość dołączenia pliku do pytania  

 

Opcje odpowiedzi ankiety

 

W zależności od ustawień pytania, obok listy odpowiedzi pojawiają się dodatkowe pola lub ikony. 


Powyższe opcje, patrząc od lewej oznaczają:
1)    Priorytet losowania 
2)    Wykluczanie z losowania = odpowiedź zawsze się wyświetli 
3)    Wykluczanie z rotowania = odpowiedź zachowa swoją aktualną pozycję 
4)    Odpowiedź wpisywana = po kliknięciu w odpowiedź pojawi się pole na wpisanie odpowiedzi
5)    Menu wspomagające: usuwanie odpowiedzi , tworzenie dodatkowej odpowiedzi po danej odpowiedzi 

Szybkie usuwanie dłuższych kafeterii: aby usunąć kilka wybranych odpowiedzi należy zaznaczyć checkboxy obok treści odpowiedzi i kliknąć usuń zaznaczone odpowiedzi:

 

 

 

Wybór rodzajów pytań w ankiecie

 

Ankieteo 3.0 oferuje 26 rodzajów pytań zgrupowanych w 4 kategoriach oraz 5 pytań specjalnych: blok opisowy, pytanie o email, telefon, XXL i pytanie video (bez listy odpowiedzi)

           

 

Każdy z typów pytań ma swoją unikalną ikonę stosowaną w innych modułach Ankieteo.  Po najechaniu na znak zapytania poznasz więcej informacji o zastosowaniu rodzaju pytania. 

Pytania matrycowe i karuzele

 

Jednym z częściej używanych typów pytań są pytania skalowane w postaci matryc lub karuzel. Matryce i karuzele tworzy się w podobny sposób, budując pytanie dwuwymiarowe lub trzywymiarowe (matryca z dropdownami).

 

 

Tworzenie pytania jest podobne jak w przypadku jednokrotnego wyboru. Opcją dodatkową jest możliwość zamiany wierszy z kolumnami i na odwrót.

 

Efekt w widoku ankiety:

 

 

To samo pytanie w wersji karuzela:

 

 

Podobnie jak listy odpowiedzi, listy kolumn i wierszy zawierają dodatkowe ustawienia, w tym brak wymuszania wybrania odpowiedzi w wybranym wierszu.

 

Masz pytania
lub potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami:

phone

Zadzwoń

pn-pt

9:00-17:00

Marcin

+48 739 970 388

Przemek

+48 533 987 335

O firmie

SW Research Sp. z o. o.
Ul. Jarosława Dąbrowskiego 64a
02-561 Warszawa
NIP: 7010357799
KRS: 000448547, Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział KRS.
System ankietowy Funkcje Integracje Cennik
Statystyki platformy Utworzonych ankiet: >385000 Zebranych wywiadów: >51000000 Wielkość panelu respondentów: 354000