Ustawienia ankiety 

 

Zdecydowana większość ogólnych ustawień ankiety znajduje się na wydzielonym oknie dialogowym po kliknięciu w Ustawienia:

 

 

Ustawienia są podzielone na zakładki:

 

Ustawienia podstawowe ankiety obejmują: 


a)    Edycję nazwy ankiety 
b)    Zmianę aktywności ankiety (tę opcję można również zmienić na liście projektów lub na górze z lewej strony (przycisk pauza/play) 
c)    Maksymalną liczbę wywiadów. Ta liczba decyduje o całkowitej, maksymalnej liczbie wywiadów zgromadzonych we wszystkich kolektorach 
d)    Liczbie punktów za wypełnienie ankiety 
e)    Dodawanie LOGO. 
f)    Data rozpoczęcia i zakończenia ankiety. Te ustawienia są wyższego rzędu niż ustawienia dat w ustawieniach kolektorów. 
g)    Możliwość przerywania ankiety (dotyczy kolektorów innych niż panel, baza ankiet, top ankiety, w których opcja kontynuacji ankiety jest automatyczna)
h)    Ikona do kontaktu z twórcą ankiety 
i)    Opis ankiety 

 

Ustawienia bezpieczeństwa ankiety


a)    Blokada cookies – oparta na blokadzie ciasteczek w przeglądarce
b)    Blokada IP – wymóg unikalności adresów IP
c)    Zabezpieczenie hasłem – jedno hasło dla wszystkich 
d)    Blokada usuwania wywiadów – dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym wyczyszczeniem wywiadów w ankiecie 

 

Ustawienia zaawansowane ankiety:


a)    Pasek postępu (pojawi się, gdy ankieta ma co najmniej 2 strony z pytaniami) 
b)    Wybór języków, w których ma być dostępna ankieta. Każdą wersję językową należy wprowadzić w Wizardzie. 
c)    Ustawienie domyślnego języka ankiety
d)    Zgłaszanie błędów (dotyczy tylko ankiet panelowych) 
e)    Zapis danych twardych (IP, urządzenie, przeglądarka)
f)    Dostęp tylko dla wybranych IP lub wykluczenie wybranych IP 
g)    Przekierowanie na zewnętrzny adres URL po ekranie zaproszenia (dawny switcher) 
h)    Wybór urządzeń, na których ankieta jest dostępna


Integracje ankiety


Istnieje możliwość integracji wybranej ankiety z Google Analytics lub HotJar. Instrukcja jak to wykonać znajduje się w momencie edycji tych ustawień 

 

Przegląd filtrów ankiety


Obejmuje wszystkie utworzone w ankiecie filtry z możliwością ich wyłączenia, edycji, usuwania lub utworzenia nowego filtra

Przeczytaj więcej o filtrach i regułach przejść.

 

Przegląd Kwot ankiety


Obejmuje wszystkie utworzone w ankiecie kwoty z możliwością ich wyłączenia, edycji, usuwania lub utworzenia nowego filtra. 
Kwota to specjalny rodzaj screenout polegający na ograniczeniu dostępności do ankiety po wypełnieniu limity odpowiedzi na jedno lub więcej pytań 

 

Limity wypełnień ankiety

 

 

Limity pozwalają ograniczyć dostęp do ankiety w wybrane dni tygodnia, po określonym poziomie wypełnień lub w określonych godzinach .
 

Masz pytania
lub potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami:

phone

Zadzwoń

pn-pt

9:00-17:00

Marcin

+48 739 970 388

Przemek

+48 533 987 335

O firmie

SW Research Sp. z o. o.
Ul. Jarosława Dąbrowskiego 64a
02-561 Warszawa
NIP: 7010357799
KRS: 000448547, Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział KRS.
System ankietowy Funkcje Integracje Cennik
Statystyki platformy Utworzonych ankiet: >385000 Zebranych wywiadów: >51000000 Wielkość panelu respondentów: 348000